Mer bostäder till stan

Insändare 13 september 2017

Mariehamn behöver inflyttning och det kräver fler bostäder, det kan de flesta skriva under på. Men hur det ska gå till kan verka lite mer oklart. Min uppfattning är att vi behöver göra allt och jag ser inte heller någon större konflikt däremellan. Dessutom finns det en stor samsyn gällande stadsutvecklingen även om det i det specifika ärendet om delgeneralplan för centrum finns synpunkter som behöver tas i beaktande.

Jag hade tillsammans med andra mariehamnspolitiker nöjet att besöka Norrtälje kommun för någon vecka sedan, det var ett intressant möte. I kommunen planerar de för minst 1000 nya bostäder per år, en massiv utveckling. Det slående var att de gör allt – de sparar kulturmiljöer, de bygger högt, de värnar grönområden och planerar för ekologisk dagvattenhantering. Ett minnesvärt citat från resan var när stadbyggnadschefen sa ”För att kunna sälja det här måste vi bevara kulturmiljöerna” medan han pekade på en skiss av ett 20-våningars höghus. Det handlar om vad man planerar var.

Jag är fast övertygad om att vi i stan kommer att nå framgång i dessa frågor. Vi har bred majoritet för att ta strategiska steg framåt. Låt oss börja med utvecklingen av östra hamn och fastslå delgeneralplanen för centrum. Sen jobbar vi vidare med blicken fäst på horisonten.

Ingrid Johansson (lib)

 

En stad att trivas i

Insändare 17 juni 2015

Mariehamn visar just nu upp sig i sin vackraste skrud. Jag är stolt över Ålands stad och jag vill förvalta den småstadsmässiga bebyggelsen. Jag vill inte bevara allt precis som det är. Jag vill inte heller riva allt och bygga nytt. Jag vill nyttja och utveckla det vi har.

Vad betyder förvaltande i praktiken? Jo, jag är emot att bygga sexvåningshus mitt i gamla bostadsområden. Jag anser att småskaligheten är viktig för mariehamnarna, jag tror helt enkelt på hög trivsel före höga hus.

Jag anser att det finns andra möjligheter att få fler invånare till staden än genom att förändra stadens grundkaraktär. Exempelvis kan höga hus byggas i nya bostadsområden.

Om vi vill få invånare till staden behöver vi arbeta för att skapa trivsel och gemenskap, det lockar såväl boende som turister.

Ingrid Johansson (Lib)

Planera för medborgarna

Publicerad i Ålandstidningen 28 maj under rubriken “Skapa en gemensam kundtjänst”
Ska du flytta? Har du kommit ihåg att meddela om avräkning för vattnet? Har du anmält flytten till Mise? Har du ordnat att elmätaren läses av?

Infrastruktursektorn är i dag utspridd på många olika instanser, en samordning skulle förenkla vardagen för medborgarna. Jag vill att planeringen ska utgå från medborgarna.

Jag vill att vi ska kunna ringa till en gemensam kundservice som hanterar all offentlig infrastruktur. Det skulle också spara pengar. Det är dyrt att upprätthålla olika register, det är dyrt med olika faktureringssystem och de små organisationerna är sårbara.

Vi behöver hitta sätt att effektivera infrastrukturen så att vi även i framtiden kan ha gatubelysningen tänd!

Ingrid Johansson (Lib)

Planering gynnar Åland och ålänningar

Idag var jag och några andra liberaler till Planeringskontoret i Jomala på studiebesök. Det var väldigt lärorikt att få ta del i deras verksamhet. Det starkaste intrycket är att vi MÅSTE få till en regional planering på Åland!

Varför? Idag har kommunerna rätt att sköta sin egen planering, och så ska det vara men problemet är att ingen ser till Åland som helhet. Det är ingen som säkerställer att det finns obebyggda öar, det är ingen som samplanerar el-, avfalls- och avloppsanläggningar och det finns ett svagt skydd för kulturmiljöer.

Jag vill att vi ska se Åland som en helhet och att planering ska ske även på regionalnivå.

På bilden ser ni förutom mig (fr v) Sisa Långkvist (lib), Åsa Mattsson(tjänsteman, planeringskontoret) och Julia Birney (lib).