Nyckeln till god vård

Insändare 9 oktober 2015

Bra sjukvård och omsorg förutsätter nöjd och välutbildad personal. Verksamheterna ska ständigt bli bättre genom fortbildning av personalen. Fortbildningen möjliggör personlig utveckling och höjer personalens kompetens. Vi behöver ge personalen utrymme att tillämpa såväl ny kunskap som erfarenhet för att vården ska utvecklas och evidensbaseras. Utvecklingsarbetet inom ÅHS och inom omsorgssektorn ska ske tillsammans med de som jobbar praktiskt i verksamheterna, där finns mycket viktig kunskap att hämta.

Vi måste se över vård- och omsorgsbranschens personalpolitik, som anställd ska man ha god möjlighet att påverka sitt arbete. Vi ska säkerställa jämställda löner och vidareutbildning ska löna sig! ÅHS ska bli en attraktiv arbetsplats med ordinarie tjänster för ordinarie verksamhet. När personalen är nöjd och ständigt utvecklas kommer vårdkostnaderna att sjukna och ålänningarna kommer att må bättre! Nya tag!

Ingrid Johansson (Lib)

Flex- och distansmöjligheter gynnar hela Åland

Insändare 30 Juli 2015

Vi vill att möjligheten till distansarbete och flextider ska öka för de landskapsanställda. Dels för personalens skull och dels för glesbygdens och skärgårdens skull.

I dag är möjligheten till flex- och distansarbete liten för de cirka 2000 anställda på landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter. En utökning av flex- och distansmöjligheter skulle ge landskapet ökad produktivitet och de anställda mer flexibilitet i vardagen.

Distansarbete skulle dessutom leda till betydande tidsinbesparing för de som bor i glesbygd och skärgård. Ökade möjligheter till distansarbete ökar alltså skärgårdens attraktionsförmåga som bostadsort. Det gynnar hela Åland.

Liberala lagtingskandidater
Ingrid Johansson
Mikael Staffas

Ordinarie tjänster i ordinarie verksamhet

Publicerad i lokaltidningarna 21 maj 2015

Snart är det semestertider och det är naturligt att vara lite trött på jobbet. De kommentarer som jag hör om landskapsregeringen som arbetsgivare vittnar tyvärr om större problem än lite vårtrötthet.

Utan personal sker ingen verksamhet och nöjd personal är mer effektiv än missnöjd personal. Många av landskapets anställda saknar ordinarie tjänst och vet inte om nästa arbetsavtal innebär 100 eller 70 %. Eller, i värsta fall, inget jobb alls.

Ens arbete ska leda till ekonomisk självständighet, därför ska de offentligt anställda ha lön som motsvarar studietiden, lika lön för lika arbete och heltid ska vara norm. Systemet med korttidstjänst på korttidstjänst är inte anständigt. Landskapsregeringen ska tillämpa ordinarie tjänster för ordinarie verksamhet!

Ingrid Johansson (lib)

Respektlös personalpolitik!

Idag, igen, möts man av missnöje med landskapet som arbetsgivare. Denna gång skriver Ålandstidningen om radion.  

Omorganiseringar är ibland nödvändiga och det är naturligt att man som arbetstagare ställer sig tveksam till samarbetsförhandlingar – man ska ju betala hyra och ha mat på bordet! Arbetstagarnas oro ska inte mötas med tystnad och information genom media, den ska mötas med respekt och dialog.

Återigen skapas misstro för landskapsregeringen som   arbetsgivare. Misstron och missnöjet leder till psykisk ohälsa hos de arbetande, kostar pengar, det skapar ineffektivitet och det begränsar antalet sökande till olika tjänster. Jag vill ändra landskapets personalpolitik!

Landskapets personalpolitik

Jag kan i mitt Facebook flöde igen konstatera att landskapsregeringen inte är en populär  arbetsgivare. Tyvärr. Att det offentliga står för trygga arbetsplatser och juste ledarskap är lätt att ta för givet. Jag menar, vem ska vara arbetsmarknadens förebild om inte ÅHS, gymnasiet och högskolan?! Det är något mycket märkligt att man inom offentlig sektor inte tillämpar ordinarie tjänst utan gömmer sig bakom kryphål i lagen. Kryphål som enbart kan tillämpas på myndigheter dessutom!

Nej hörni, det är dags för nya tag. Och framförallt en ny attityd gentemot de anställda. Det kostar nämligen inget mer att ge någon en ordinarie tjänst istället för att omanställa gång på gång. Det kostar inget att ha trygg och nöjd personal, tvärtom – det sparar pengar.

Att inte tillämpa ordinarie tjänst är, i det yttersta,  ett hot mot demokratin. Våra tjänstemän, sjuksköterskor och lärare ska inte vara rädda för att förlora jobbet för att de påpekar brister vid sin arbetsplats. Att de är “jobbiga” och ifrågasätter ger oss alla en bättre service. Därför måste offentliga arbetsplatser vara trygga och därför kommer jag att jobba stenhårt med denna fråga!