Kossor, midsommarstänger och hemvetebak

Visst förknippar vi det med Åland? Jag gillar den vardagliga kulturen mest, den som finns där hela tiden framför våra ögon men som vi kanske ändå inte ser. Den som berättar något om folkets historia och som andra förstår oss genom.

Det har varit mycket diskussioner om jordbrukarnas villkor under många år nu och det står klart för alla att det småskaliga jordbruket har mycket tuffa villkor. Som jag ser det har det småskaliga jordbruket med ängsbetande djur och olika raser också ett annat uppdrag än att producera mat. De upprätthåller vår kulturhistoria, de erbjuder gratislektioner om våra traditioner och vårt sätt att leva varje dag året om.

En av de viktigaste sakerna med att förstå sin egen kultur är att man genom det kan förstå andra. Kulturen är alltså en brobyggare och med hjälp av broar får vi ny input som leder till utveckling. För att komma framåt är därför kulturen nödvändig. Vi ska säkerställa att kulturlandskapen upprätthålls!