Fler kvinnliga företagare behövs

Insändare 16 september 2015

En väg ur lågkonjunkturen är fler kvinnliga företagare.

Svenska siffror visar att kvinnliga företagare är 25 procent. Om företagande bland kvinnor vara lika stort som hos männen innebar det 75 000 nya, svenska företag! Siffran hos oss är 31 procent, gällande nyföretagande märks inte samma tillväxt av kvinnliga företagare som i närregionerna.

Vår historia påverkar attityder och strukturer. Företagandet har en manlig prägel. Forskning inom entreprenörskap bygger på mannen som förebild. Många kvinnliga företagare har sin verksamhet inom handeln, tjänstesektorn och hotell- och restaurangbranschen. Det handlar om framtidsbranscher med tillväxtpotential och regional- samt hållbar utveckling.

Lika viktigt som en levande landsbygd och skärgård är en levande stad. Samarbetet med näringslivet, bostäder, affärs- och kontorslokaler i centrum är avgörande. Centrumhandeln bärs upp av många driftiga kvinnliga handlare. En modern näringspolitiken utnyttja den potential kvinnliga entreprenörer och företagare utgör.

Julia Birney
Ingrid Johansson
Katrin Sjögren (Lib)

Jämställdhet stärker näringslivet

Insändare 11 sept 2015

Näringslivet mår bra av en dynamisk blandning av människor med olika intressen och erfarenheter som driver företag. Därför är det viktigt att kvinnor och män har likvärdiga möjligheter att vara företagare. Målet är fler kvinnliga företagare.

Långt hemmavarande med barn och egenföretagande är ingen lätt kombination. Vi behöver därför öka mäns uttag av föräldraledigheter så att kvinnors företagande kan öka. Idag är det också i huvudsak kvinnor som arbetar deltid till förmån för att ansvara över det obetalda hemarbetet. Att orka driva ett företag som sitt förvärv och samtidigt ansvara för barn och hem är övermäktigt för de flesta. Vi behöver alltså arbeta för att familjer ska dela på det obetalda hemarbetet för att öka andelen företag som drivs av kvinnor.

Kvinnors företagande ska, förstås, liksom männens företagande syfta till ekonomisk självständighet. För som folkpartisten Birgitta Ohlsson säger, ”ingen kvinna är fri utan egna pengar”.

Liberalerna
Ingrid Johansson
Katrin Sjögren