Östersjön, demokrati och goda samarbeten

Jag deltar just nu i Baltic Sea Parliamentary Conferens (BSPC) i Hamburg. Vi lär oss massor och kvalitén på föreläsarna är hög; St Petersburgs ombudsman för mänskliga rättigheter, professorer, HELCOMs generalsekreterare och många, många fler. Ämnena som berörs är ”Demokratiskt deltagande och den digitala åldern”, ”Forskning”, ”Hållbar turism” och ”Migration och immigration”.

Nästa år är hålls konferensen på Åland – det är riktigt coolt! Vi får chansen att visa upp Åland för parlamentariker från hela Östersjöområdet och också sätta en åländsk prägel på debatten. Dessutom kommer det naturligtvis att bli en säsongsförlängare som kommer att gynna det åländska näringslivet. Det är extra glädjande!

Det är intressant att följa diskussionerna, exempelvis de olika synsätten på Krimhalvön och flyktingfrågan som bägge är heta politiska potatisar. Vi ålänningar som är på plats drar suger i oss kunskap men framförallt lyfter vi och marknadsför Åland. Det är bra och klokt att vi fortsätter knyta band till våra närmsta grannar. Sjöfarare som vi är har förstås de baltiska länderna alltid varit viktiga för oss men tillsammans måste vi lösa den avgörande frågan för Ålands framtid – Östersjöns hälsa. Därför är det extra glädjande att Elias Lindström (ordförande för Liberala ungdomar) får presentera Baltic Sea Parliamentary Youth Forums arbete kring hållbar turism och lagtingskollegan Sara Kemetter presenterar BSPCs arbetsgrupps resultat i samma ämne. Om det finns utrymme kommer också jag att säga något om betydelsen av ett friskt hav men det är tyvärr tajt på talarlistorna. Åland tar plats i frågan om Östersjöns hälsa och lobbar för en starkare miljöpolitik i Östersjöområdet, det är jag stolt över.

Med på resan är också Annette Holmberg-Jansson och Jörgen Pettersson.

 

Representation och yttrandefrihet

Följande skrev jag som svar på denna insändare:

När vi representerar Åland utomlands är vårt gemensamma syfte att bygga broar och stärka externa kontakter. Att gå in i debatter med generaliserande åsikter om våldsbenägenhet inom olika kulturer och folkslag är inte att värna om kontakter utan tvärtom. Därför var situationen både genant och pinsam.

Toivonen skriver att ”om två parlamentariker träffas vid läggdags, så måste vi väl ändå inte berätta sagor för varandra. Nog borde väl vuxna människor tåla att höra sanningen?”. Mitt svar på denna enkla fråga är att representationsresor inte är rätt tillfälle att hävda ”sanningar” och skapa osämja.

För att vara tydlig vill jag påpeka att detta på intet sätt handlar om att hindra yttrandefriheten. När vi är ute på resor så representerar vi inte oss själva eller vårt parti utan Åland som helhet. Jag för därför fram de gemensamma åländska frågorna, till exempel diskuterades på förhand vilka ämnesområden vi i den åländska delegationen skulle lyfta fram under konferensen.

Ingrid Johansson
Liberalerna

Tal inför parlamentariker runt Östersjön

Dear mr chair, esteemed guests, dear colleagues and neighbors

”Linking education and the labour market” is the headline of this session. I would like to address the topic about linking educated people to the labour market. And to be more specific, about liking educated women to the labour market.

Even though it may differ from country to country we do have two trends.

One of them is fairly new: women more and more achieve education and high education. The second trend is everything but new: women are taking the main responsibility of the household and the family.

Well educated people are crucial for a sustainable development, therefore we need the educated women in the labour market, not at home. But more important for a sustainable development is that woman in general take part in the labour market. Why, you might ask. Well, an equal labour market would decrease the social injustice between men and women. This is a fact! And also, the OECD has foreseen an increase of the GDB in the EU with 12% if we would have an equal labour market.

Dear Collegues,

What steps do we need to take?
Firstly. We need to provide good daycare for our children. Daycare should be voluntary and available Monday to Friday for the whole work day. I would like to thank Mr Jan Guz for addressing this important topic in his speech.

Secondly. We need equal pay for equal work. For example: A university degree on one level should be equally paid despite of gender and we cannot have a system where typical female work is less paid than typical male work.

And finally the most important point. Men have to be more involved in taking care of their household and their children. Shared responsibility of the unpaid housework is the only way women and mothers can join the labour market with the same possibilities as men.

I encourage the BSPC and CBSS as well as the countries in the Baltic Sea area to work even harder with gender equality and all citizens possibilities to work and contribute to the society. This is a very important question for today and for the future.

Thank you for your attention.