Lekparker för alla

Insändare 6 april 2017

Eliot Lindholm har skrivit en insiktsfull insändare om lekparker. Vi vuxna pratar ofta om att barn borde röra sig mer. Då borde vi också se till att det finns roliga saker att göra. Vi i mariehamnsliberalerna har arbetat för att vi ska få en allaktivitetspark i östra hamnen. Frågan ska behandlas av stadsutvecklingsnämnden (en grupp politiker som arbetar med hur staden ska se ut) och jag kommer att lyfta dina idéer. Vi mariehamnsliberaler vill också att vi ska ha lekparker som är anpassade för alla, oavsett ålder och funktionsvariation. När parken, förhoppningsvis snart, blir verklighet så är du välkommen oavsett vilken kommun du själv bor i. Tack för en konkret och saklig insändare!

Ingrid Johansson, Liberalerna

Eliot Lindholms insändare:

lekpark

Allaktivitet i Miramarparken – Ja tack!

Insändare 12 oktober 2016

Det var med stor glädje som jag läste föreningen Sk8:s insändare om allaktivitetssatsning i Miramarparken. Mariehamnsliberalerna drev frågan under valet och har lämnat in en motion i ärendet. Saken kommer att hanteras i planeringsarbetet av Mariehamns centrum.

För visst är det så att staden skulle vinna på att öka antalet aktiviteter, både ålänningar och turister skulle gynnas. Redan idag finns många fina anläggningar i närområdet; Arkipelags pool, äventyrsgolf, minigolf, muséet, biblioteket, Lilla Holmen, Sjökvarteret, Tullarnas äng och Mariebad.  Tyvärr är området varken sammanbundet eller marknadsfört som helhet. Här finns stort potential i ett gränsöverskridande samarbete.

Skateparken kommer som ett välkommet inslag i miljön men det behövs mer. Mariehamnsliberalerna, liksom föreningen Sk8, ser vinster med ett utegym för seniorer, men också behov av att bygga ut aktiviteter för barnfamiljer. Framförallt behöver den befintliga lekparkens trygghet öka, den ligger nära Östra utfarten men saknar staket eller liknande mot trafiken.

En levande stad kräver aktivitet, föreningen Sk8 och infraavdelningen har gjort ett stort arbete i den riktningen. Det är bara att lyfta hatten och tacka!

Ingrid Johansson
Mariehamnsliberalerna

En allaktivitetspark för Ålands bästa!

Insändare 3 oktober 2015

Vi Mariehamnsliberaler vill sammanbinda området från Mariebad till Gröna Udden till en allaktivitetspark för alla åldrar. Sjökvarteret, biblioteket och Tullarnas äng står för kulturen. Vi vill bygga en skatepark och ett utegym med inriktning på seniorer inom samma område, tillsammans med joggingstråken och badplatserna blir det en plats för rörelse och motion. Vi ska utöka befintliga barnparken nedanför Alandica men säkerheten ska åtgärdas!

I samma område finns också privata entreprenörer med pool, restauranger och både mini- och äventyrsgolf. De gemensamma investeringarna i området är stora, vi behöver se till att turister och ålänningar hittar hit och trivs.

Genom att sammanbinda och göra en karta över området som potentiella turister kan lockas av skapar vi attraktionskraft för Åland som destination. Det stärker andra familjesatsningar, så som Smart Park, på hela Åland.

Nya tag i Mariehamnspolitiken behövs, för hela Ålands skull!

Mariehamnsfullmäktige- och lagtingskandidaterna
Ingrid Johansson
Julia Birney
Jonny Andersen
Katrin Sjögren