Jag är stolt över den åländska skolan, den är fantastisk! Jag är övertygad om att den finska och åländska skolan är så bra som den är för att man inte politiserat skolan, vi ska låta proffsen utveckla verksamheten. Som politiker ska man dock veta vad man vill ha för resultat; jag vill ha unga vuxna som är tvärsäkra på kärnämnen och med grundföreståelse för vårt samhälle. Jag tror att vi måste bli bättre på att stärka självförtroende för att öka innovationsförmågan, vi måste också bereda väg för entreprenörer och intraprenörer.

skola

Ålands Lyceum ska ge en gedigen bas för fortsatta studier. Ålands Yrkesgymnasium ska vara en flexibel skola med fokus på att leverera attraktiv arbetskraft. På gymnasialstadiet ska vi också se till att finna lösningar för de som inte klarar vanlig skolgång. Att vuxna som saknar behörighet inom sitt arbetsområde kan erhålla en yrkesexamen genom validering och tilläggsstudier är viktigt. Ålands Gymnasium ska tillsammans med Öppna Högskolan fungera som kompetenshöjare för hela Åland. God kvalitet på Högskolan på Åland leder till ökad inflyttning och kompetent befolkning. Jag vill:

– att det ska vara fokus på kärnämnena i grundskolan

– att vi bevakar rikets erfarenheter av införandet av programmering i grundskolan

– breda utbildningar som ger baskompetens på gymnasienivå

– att yrkesgymnasiet kan erbjuda alternativ, exempelvis utbildning genom lärlingsavtal

– att högskolans verksamhet utvecklas

– att högskolan ska bli en central motor i det åländska samhället och stå för kvalitet och en säker väg till arbete.