Infrastruktur är så mycket mer än vägar och skärgårdsfärjor. Infrastruktur är internet, avlopp, sopor, telefoni, tv, radio, el, byggnader och fjärrvärme. På Wikipedia säger man att: “Infrastruktur är anläggningar som representerar stora investeringar och som används dagligen av samhället. Framförallt avses system för transport av varor, personer och tjänster samt för energi och information. Till infrastruktur räknas även bebyggelse och fastighetsstruktur”. Det finns pengar att spara, pengar som till exempel kan användas för att vända samhället mot ekologisk hållbarhet. Infrastruktursplaneringen ska innehålla tydliga miljömål.

infrastruktur

Det krävs dock samordning. Ökat samarbete behöver ske mellan olika avdelningar, när vi gräver upp ett dike för att byta elrör ska vi underhålla fibern samtidigt. Framförallt behöver vi se bortom kommungränserna, det är inte rimligt att låta kommungränserna vara hinder för en vettig regional planering.  Vad gäller skärgårdstrafiken följer jag liberalernas partilinje om kortrutt. Därför vill jag:

– att hållbarhetstänket under infrastrukturministern stärks

– att de åländska kommunerna utökar sina samarbetsområden, ett arbete som kan startas omgående genom Misesamarbetet

– att landskapsregeringens bidrag har en tydlig samarbetsmorot

– att informationsflödet till hushållen om miljömässigt hållbart nyttjande av infrastrukturen ska vara tillräckligt, lättförståeligt och korrekt;  det ska vara lätt att göra rätt

– att landskapsregeringen tar en tydligare position som övervakande och samordnande myndighet

– att kommunerna, tillammans med landskapet, börjar arbeta fram data för att kunna nyttja digitala, geografiska informationssystem med syfte att underlätta såväl planering som tillsyn.

-att kortrutten förverkligas.