Hållbarhetsfrågan är bred och behöver hanteras med blicken långt in i framtiden. Vi ska satsa på lösningar som är ekologiskt hållbara men som har ekonomisk bärkraft. Många säger att det inte går att ta mål som är mellan 50 och 100 år men de flesta av oss vill att våra barnbarn ska kunna bada i Östersjön. Där har vi vårt mål: Östersjön ska vara simdugligt 2100.

hav

Miljöfrågan kan inte hanteras som ett separat projekt. Vi måste tänka miljö i alla beslut hela tiden.  Den ekologiska hållbarheten är tätt sammankopplad med infrastrukturfrågor – vi måste bli bättre på Åland att informera på ett lättfattligt sätt om tex avlopp och energi. Östersjön är Ålands lungor, vi ska vara föregångare i Östersjöregionen. Det vi gör spelar roll! Den sociala mångfalden är också viktig, alla människor ska få plats på mitt Åland och mångfald är bättre än enfald. Det gäller också den kulturella hållbarheten, kultur är inte statisk utan olika kulturella yttringar ska få plats och utrymme att utvecklas. Jag vill därför att:

– att miljöfrågan tydligt kopplas ihop med hållbarhetsfrågan på regeringsnivå

– att Östersjöns hälsa upprioriteras och att verksamheter som tydligt arbetar med Östersjöns hälsa på ett evidensbaserat sätt ska kunna få bidrag för sin verksamhet

– att infastrukturen samordnas och att ett stort fokus ska läggas på den ekologiska hållbarheten – att vi ska skapa en infrastruktur som gör det lätt och billigt att göra rätt

– att det offentliga arbetar med praktiskt miljöarbete och samtidigt anställer marginaliserade samhällsgrupper

– att ingen ska kunna “prenumerera” på kulturbidrag, samhället måste vara lyhört för förändringar.