Jag står inte för att tillväxt alltid är av godo och att evig tillväxt är målet. Jag tycker att det är viktigare hur tillväxten sker. Bra tillväxt är hållbar och sker i privat regi. Jag anser att inflyttning är den kanske viktigaste tillväxtfaktorn på Åland.

tillväxt

Jag vill därför:

– att stöd till näringslivet ska ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv

– att det offentliga samarbetar med privata aktörer

– att bidrag inte ges utan krav på motprestation

– att de offentliga bolagen ska inte konkurrera med de privata bolagen om det finns en fungerande marknad

– att vi ska motta flyktingar

– att högskolan ska utveckla sin verksamhet.

One thought on “Tillväxt

Comments are closed.