Grattis alla unga!

Det är examenstider minsann, härligt! Studentdagen är en av mina bästa dagar i livet – frihet, hela världen framför sig, hyllningar och fest!

Men extra glad är jag att liberalerna nu presenterar en ung och målmedveten kandidat, Jannik Svensson. Vilken examenspresent! Så här skriver han själv:
“Ungdomarna behöver en stark röst som de kan prata med på sina egna villkor. […] Inom en snar framtid kan Åland förvänta sig att Ålands Liberala Ungdomsgrupp – ÅLU reser sig igen. En grupp jag var med och startade för fem år sedan och som då var Ålands största politiska ungdomsgrupp.”

Jag håller med, ungdomars åsikter är viktiga och behöver tas i beaktande och det är otroligt glädjande att ÅLUs verksamhet drar igång! Och kom ihåg, det är även vuxnas ansvar att rösta på unga! Vi måste få ett lagting som bättre återspeglar verkligheten!

Planering gynnar Åland och ålänningar

Idag var jag och några andra liberaler till Planeringskontoret i Jomala på studiebesök. Det var väldigt lärorikt att få ta del i deras verksamhet. Det starkaste intrycket är att vi MÅSTE få till en regional planering på Åland!

Varför? Idag har kommunerna rätt att sköta sin egen planering, och så ska det vara men problemet är att ingen ser till Åland som helhet. Det är ingen som säkerställer att det finns obebyggda öar, det är ingen som samplanerar el-, avfalls- och avloppsanläggningar och det finns ett svagt skydd för kulturmiljöer.

Jag vill att vi ska se Åland som en helhet och att planering ska ske även på regionalnivå.

På bilden ser ni förutom mig (fr v) Sisa Långkvist (lib), Åsa Mattsson(tjänsteman, planeringskontoret) och Julia Birney (lib).

Livskvalité livet ut

På tisdag ordnar liberalerna en debatt om äldreomsorgen. Gamla människor är viktiga för samhället, de har mycket kunskap och kan ge förstahandsinformation om modern historia. Vi ska ta tillvara på det de äldre har att lära oss yngre men vi ska också ta hand om de äldre och ge dem livskvalité.

Gamla människor är inte en homogen grupp, de är olika individer med olika intressen, olika hälsotillstånd och olika behov. Min uppfattning är att vi bör bedriva personcentrerad vård, en modell där en överenskommelse görs med patienten (ofta tillsammans med anhöriga) som är aktiv i planering och genomförande av den egna vården (såväl inom sluten- som öppenvård, akut och palliativ vård) samt rehabiliteringen (källa hittas här och mer info tex här).

Jag hoppas att debatten på tisdag (kl 18:30, Mikaelsgården, Pålsböle) kommer att vara ett steg i riktningen mot att alla äldre på Åland får vård som de förtjänar med kunnig personal, tillgång till geriatriker och en massa omtanke!

Läs mer om hur jag ser på vård & omsorg här.

Katrin – min idol och förebild!

Fy fabian vad stolt jag är över att vara liberal. Och dessutom i ett parti med fantastiska Katrin Sjögren som ledare! Nå, varför denna glädje? Jag öppnade nyss Ålandstidningen och läste om Katrins agerande i dagens debatter och det gjorde mig inte besviken!

Liberalism är att se till individen i första hand, inte kollektivet. Alla ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Liberalismen är framåtsyftande, inte konservativt, och liberaler har i alla tider verkat för ökad bildningsgrad för att stärka demokratin och för att utveckla samhället. Katrin lever som hennes ideologi lär! Hon är tolerant, lyssnande och kunskapstörstig. Det märks inte minst i hennes ledarskap som jag beundrat på håll sedan hon blev partiledare. Katrin låter kunniga ta plats men när det behövs stiger hon fram och ryter ifrån. Idag behövde någon sätta ned foten och Katrin levererade!

Go Julia, go!

Publicerad på Nyans hemsida 15 april 2015

Självklart ska du rösta liberalt

Den politiska utvecklingen i Europa är just nu osäker. Extrema och odemokratiska rörelser växer sig starka. Som motpol till denna utveckling finns liberalismen. En ideologi som utgår från att varje människa är lika mycket värd och att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett etnicitet, sexuell läggning eller kön.

I Finland behöver vi uppdatera vår familjepolitik och barnomsorg. Vi har inte råd med att våra kvinnor, som tillhör världens högst utbildade, stannar hemma och tar hand om barnen istället för att arbeta.  Ett stärkt kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden ger en stärkt BNP.

Vi kan inte heller vänta på att vända vårt samhälle mot hållbarhet. Vår matproduktion och livsstil måste miljöanpassas. Finland ska inte konkurrera med dålig djurhållning och GMO, vi ska konkurrera med bra kvalitet och gott samvete.

Jag vill ha en riksdagskvinna som agerar medmänskligt. Jag vill bli representerad av en ledamot som sätter nationens bästa framom konservativa värderingar om att kvinnor ska vara hemma med barnen. Jag vill att vår kvinna i Helsingfors ska se till att även mina barn och barnbarn kan simma i ett rent hav. Jag kommer därför att rösta på nummer 7, Julia Birney!

Ingrid Johansson (lib)