Restaurangbranschen är viktig för Åland

Insändare 26 juli 2018

På Åland har vi en alldeles fantastisk restaurangbransch med en generellt hög nivå på såväl mat som service. Men branschen har en stor utmaning då det gäller rekrytering. Det är en viktig fråga med tanke på sysselsättningen på Åland och för den åländska turismen. Matupplevelsen är central för turismen som helhet och vi har ett gott rykte på Åland att förvalta.

Rekryteringsfrågan inom branschen är därför central. Trots att mat och dryck är trendigt så sviktar intresset för restaurangutbildningarna. Det är inte ett åländskt fenomen utan samma problem finns runtom oss.

Ålands hotell- och restaurangskola hade en gång i tiden ett mycket högt tryck och lyckades utexaminera många kompetenta servitörer, kockar och barmästare. Jag menar att vi borde satsa på restauranglinjerna så att vi åter blir en av Nordens bästa skolor inom branschen.

För att det ska lyckas måste vi skapa en bred koncensus i samhället. Vi behöver belysa restaurangbranschens betydelse för bland annat BNP och integration, vi behöver omvärdera bilden av yrket så att det inte enbart ses som något man gör några år eller somrar och politiken och branschen behöver samarbeta tätt.

Slutligen, en av årets största kroghelger sammanfaller med väldigt höga temperaturer. På restauranger tenderar det bli extremt hett med alla ugnar och diskmaskiner, ha lite tålamod i hettan – personalen gör så gott de kan!

Ett hållbart Lilla Holmen

Insändare 12 juli 2018

Det var med förvåning som jag läste att det ska bli konstgräs under gungor på Lilla Holmen, det känns varken modernt eller attraktivt. Men det finns förstås en förklaring till saken – konstgräset används för att öka tillgängligheten, för att det ska vara lätt för exempelvis rullstolsburna att komma fram. Konstgräset innehåller inte gummigranulater utan fylls med sand vilket minskar utsläppet av plastpartiklar.

Återigen befinner vi oss i det klassiska hållbarhetsdilemmat; det som är bra för det ena hållbarhetskriteriet är mindre bra för ett annat. Frustrerande! Det visar att vi inte kan fortsätta att sköta saker som vanligt, vi måste hitta nya vägar. I juni fattade stadsstyrelsen ett beslut om att tillsätta en kommitté för uppgradering av Lilla Holmen. Jag hoppas att kommittén kommer att hitta dessa nya vägar så att vi slipper plastytor och får ett Lilla Holmen som andas hållbarhet.