Tjänstemän och kommunreform

Anförande 13 juni 2018

Talman. Jag vill kort diskutera det här ärendet med tjänstemännen i fokus.

De allra flesta tjänstemän jag pratat med vill ha färre kommuner. Det är svårt att jobba med få kolleger. Man vet att när man går på semester så växer pappershögarna på bordet, många väljer att aldrig ta fem veckors semester på grund av detta, trots att man skulle behöva den sammanhängande vilan. Och man saknar folk att bolla idéer med. De flesta vill ha kolleger, och det kan vi ge dem med en kommunreform. Däremot finns inget krav på att alla sitter på samma kontor, det kan lösas med hjälp av digitala lösningar.

En viktig framtidsfråga när det gäller personal och tjänstemän handlar om rekrytering. Oppositionen undrade i sitt anförande vad som är planen för personalen och uppvisade oro för att de skulle få sparken. Min oro inför framtiden är att vi kommer att stå inför svårigheter att hitta kompetens, vi har stora pensionsavgångar att hantera.
För att lyckas med rekryteringen behöver vi attraktiva arbetsplatser. SKL gjorde en rapport 2013 där de konstaterar att karriärsmöjlighet är prioriterat, på fjärde plats, då unga rangordnar vad som är viktigt för karriärsval. I rapporten skrivs så här: ”Men vad innebär egentligen ”att göra karriär” i dagens arbetsliv? Det kan vara att klättra uppåt på traditionellt vis, särskilt om inflytande och ansvar, status och hög lön är viktigt för individen. Men det kan också betyda något helt annat om medarbetaren i stället stimuleras av att få specialkunskaper eller av omväxling i arbetet eller av att få vara kreativ ihop med andra”

Folk vill alltså ha meningsfulla tjänster. Har du en högre högskoleexamen vill man gärna jobba på sin utbildningsnivå. Vi behöver få till enheter där administrativt arbete plockas bort från den dyraste personalen. Det sparar pengar. Det sparar också pengar att personal slipper sitta och leta reda på information och ständigt sätta sig in i olika arbetsuppgifter på grund av sitt breda arbetsfält. Dessutom riskerar de breda arbetsfälten skapa en känsla av otillräcklighet. Vi behöver också skapa tjänster där man kan få bli specialist, där man på djupet kan få vara med och bygga samhället med hjälp av sina specialistkunskaper. För att tjänstemännen och Åland skulle må bra av det, det utvecklar såväl individen som samhället.