Hållbara livsmedel

Anförande om den hållbara livsstrategi 20 mars 2017

Talman

Lagtinget fattade ett historiskt beslut då man enigt fastslog att Åland ska vara hållbart 2051, det var ett klokt beslut på många plan. För det är ingalunda så att miljöarbetet hindrar framtida välfärd, utan klimatförändringarna. Det är exempelvis inte Weserdomen som hindrar fisket på sikt, däremot finns det inget framtida fiske i ett algfyllt hav. Modernt näringsliv i allmänhet, och livsmedelsproduktion i synnerhet, ser att hållbarhetskriterierna behöver tas till hänsyn.

För att vända näringslivet mot hållbarhet måste vi börja arbeta med mer cirkulärt. I strategin säger man: ”En annan viktig utgångspunkt har varit att använda näringsämnena rätt, öka precisionen och optimera balansen. De cirkulära modellerna är i fokus.” Cirkulär ekonomi handlar om att tänka i kretslopp, utan avfall. Alla resurser ska tas omhand. Vi ska frångå från linjär produktion och börja arbeta cirkulärt där restprodukter förs in i produktionskedjorna. Och framförallt behöver vi arbeta brett och intensivt med matsvinnet.

Hållbarhetsarbetet handlar alltså om att omforma sina föreställningar. Det behöver vi på lagstiftande nivå göra, det behöver näringsliv och tredje sektor göra och det behöver vi göra som privatpersoner. I strategin talas det om förändringsagenter, de som driver på förändring på ett positivt sätt. Deras insatser är ovärderliga och personligen inspireras jag av dem och försöker också vara en.

Talman, hållbarhet är en framtidsfråga. Vi kan inte fortsätta tära på jordklotet som vi gör idag. Jag menar att vi som har bäst ställt i världen och som konsumerar mest måste gå i bräschen i förändringsarbetet. Vi är skyldiga våra barn det. Förra veckan hade vi en praktikant, Moa 15 år, på partikansliet. Moa tittade på detta ärende och säger så här: ”Att man försöker utarbeta en hållbar livsmedelsstrategi är enligt mig en väldigt bra idé, då hållbarhet är en av de större frågorna som diskuteras just nu. Inte bara vuxna personer, också många ungdomar intresserar sig i den här sortens frågor, jag själv och flera andra i min ålder jag pratat om det med håller med om att det är en mycket viktig fråga. Jag tror personligen att hållbara livsmedel är ett mycket stort steg i rätt riktning för Åland, men för att uppnå det behövs troligtvis en mer utvecklad strategi än denna. Men bara att man diskuterar en strategi för det här är ett tecken på att vi är på väg mot rätt håll, och jag tror att jag pratar för många andra när jag säger att jag är glad att man planerar sånt här nu.”

Så säger Moa och hennes ord förpliktigar, vi är skyldiga våra barn att göra en omställning. Livsmedelsstrategin är ett bra första steg men vi måste komma till aktion – vi måste säkerställa resultat. Och i den processen måste även vi, som lagstiftare, vara redo att fatta tuffa beslut.

Tack Talman

Bredda synen på infrastruktur!

Anförande 9 mars 2017

Talman

I debatten för budget 2016 talade jag om infrastruktur och sade:

”I övrigt vad gäller infrastrukturen hävdar jag att vi behöver bredda synen på infrastruktur. Infrastruktur är inte bara vägar, broar och skärgårdstrafik. Vi behöver också bevaka fibernät, energi, avlopp, avfall, telefoni och mediadistribution. Också nätet av centrala byggnader så som vårdinrättningar, skolor och daghem är centrala. Infrastrukturen har alltså många olika huvudmän men verksamheterna styrs i huvudsak av lag och är således av intresse för lagtinget.”

INSPIRE-direktivet visar just detta och skapar samordning av informationen. Det är oerhört intressant och en djupare användning av geodata skapar nya möjligheter för planering men också för olika verksamheter.

Med hjälp av geodata kan vi koppla samman vattenkvalité, avrinningsområden, jordbruk och avlopp – en god kunskapsbas för att förstå vilka åtgärder vi behöver ta för att förbättra möjligheterna för att vidta rätt åtgärder.

Vi kan också koppla samman befolkningsdata med annan geodata och på så sätt bygga smarta kollektivrutter eller hemtjänstområden på ett helt nytt, och smartare, sätt.

Så talman, jag fattade mig kort i dag men konstaterar att förverkligande av INSPIRE-direktivet kommer att göra gott för Åland och särskilt för kommunerna.