Vikarier till äldreomsorgen!

Vikarier till äldreomsorgen!

Något är allvarligt fel i Mariehamns äldreomsorg. Återigen har verksamheterna belagts med vikariestopp, det är inte acceptabelt. Varför? Vi antar årligen verksamhetsplaner och mål för verksamheterna och för att fullfölja dessa behövs ett givet antal anställda. Om personalen inte skulle behövas så skulle vi förstås generellt minska på antalet anställda men nu är bedömningen uppenbart inte sådan. Vi har sagt att ”utgångspunkten är att staden skall tillhandahålla en kvalitativt god äldreomsorg på rätt vård och omsorgsnivå.” Detta mål kan knappast uppfyllas då verksamheten är belagd med vikariestopp.

Ska vi ha ett system i staden där medborgarna får olika vård beroende på om de blir sjuka i början eller slutet av året? Ska vi vara en arbetsgivare vars anställda sliter ut sig och har samvetsstress? Svaret är givetvis nej. Nöjda medarbetare ska leverera en värdig och god vård till våra äldre, dels för att både de äldre och arbetstagarna är värda det och dels för att det är vår plikt. Det är inte vikarierna som ska stoppas utan vikariestoppet!

Ingrid Johansson,  John Holmberg,  Julia Birney – Mariehamnsliberalerna

Om Parisavtalet

Talman. Ett godkännande av Parisavtalet, vilket jag utgår från att vi kommer att nå, är historiskt. Om 25 år kommer vi att fira godkännande av detta avtal så som vi i helgen firade att barnkonventionen fyllde 25 år. Parisavtalet är ett av de mer progressiva klimatavtalen som undertecknats. Parisavtalet ska, med all rätt, ses som en diplomatisk framgång och avtalet visar en tydlig riktning men mycket finns kvar att göra. Vi här på Åland ska inte nöja oss med de krav som Parisavtalet ställer, vi måste gå längre.

För någon vecka sedan sa chefen för FN:s miljöprogram UNEP Erik Solheim, på tal om att Parisavtalet inte räcker, så här till Yle: ”Det växande antalet klimatflyktingar som drabbas av hunger, sjukdom, fattigdom och konflikter kommer att vara en konstant påminnelse om vårt misslyckande. De vetenskapliga bevisen visar klart att vi måste agera snabbare.”

Ryggmärgsreaktionen blir nog för många att undra vad vi har ansvar för att minska antalet klimatflyktingar? Och vad har lilla Åland för betydelse bland jättar som USA och Kina? Till skillnad från många andra samarbeten där man aldrig blir starkare än sin svagaste länk så gör alla människors, organisationers, och nationers val skillnad när det gäller klimatet. Klimatfrågan visar med all önskvärd tydlighet att vi är världsmedborgare som tillsammans med våra syskon från all världens länder kan göra skillnad. Vi tillhör den del av världen som förbrukar mest och därmed påverkar klimatet mest. Det är framförallt vi som ska ändra våra konsumtionsmönster, vårt resande och våra vanor.

Det är därför bra att landskapsregeringen arbetar så aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi behöver frigöra oss från fossila bränslen men också öka medvetenheten om klimatfrågan. Min hälsning till landskapsregeringen är därför: Håll i det fantastiska arbete ni påbörjat, ni har en strategi – följ den, för hela världens skull!

Talman. Att lyckas få bukt med klimatförändringarna är ingen enkel sak. Parisavtalet syftar till att temperaturhöjningen ska hållas under två grader, det låter enkelt men är desto mer komplicerat. För att lyckas måste vi arbeta på alla plan, från det globala till det individuella. Att godkänna Parisavtalet är gränsen för vad som är anständigt. Så när vi godkänner avtalet så måste vi ha insikten att vi behöver och ska göra mer.

Tack Talman

Låginkomsttagare får lägre högkostnadsskydd!

Talman

Landskapsregeringen har lyft ett av våra viktiga verktyg för att kunna garantera välfärd åt alla, högkostnadsskyddet. Högkostadsskyddets syfte är att skapa ett kostnadstak för medborgarna, sjukvårdskostnaderna ska helt enkelt inte bli övermäktiga. Nu föreslås en ett helt nytt system för högkostnadsskyddet, ett system som tagits fram i dialog med personal, efter höranden med intressenter och som styrelsen, bestående av såväl regerings- som oppositionspartier, enhälligt godkänt. Genom systemväxlingen anpassar landskapsregeringen vårdavgifterna till verkligheten.

Kort vill jag först kommentera de unga för att sedan tala om pensionärerna. Idag studerar de flesta minst tre år efter gymnasiet, därför är det klokt att justera upp åldersgränsen från 18 till 20 när det gäller ett lågt högkostnadsskydd för barn och unga. Liberalerna har alltid varit positiva till ett familjetak så det gläder oss att ministern uttalat sig om att han är intresserad av att införa ett sådant då tekniken möjliggör det.

Talman, då det gäller de äldre: tidigare har pensionärer varit en homogen grupp som i hög grad består av sjuka och ekonomiskt utsatta. Idag är de yngre pensionärerna en blandad grupp där många är friska och har en relativt god ekonomi. Det är därför bra att vi ser mindre på ålder i den gruppen och mer på individernas betalningsförmåga. Det som föreslås är att man inte längre får ett lägre högskostnadsskydd då man fyller 65, det träder i kraft först då man fyller 75. Istället införs lågt högkostnadsskydd för de med allra lägst inkomster. Jag vill poängtera, eftersom at jag förstått att det råder oklarhet i frågan, att även pensionärer med lägre inkomster tar del av de låga högkostnadsskydden för låginkomsttagare. Det betyder att fattiga pensionärer de facto får så gott som samma högkostnadsskydd som idag.

Men viktigast av alla ändringar, talman, är att de ekonomiskt svaga i arbetsför ålder får lägre högkostnadsskydd. Det har varit orimligt att långtidsarbetslösa, deltidsarbetare och lågavlönade ska ha samma högkostnadsskydd som medel- och höginkomsttagare. Särskilt med tanke på att hälsa och privatekonomi hänger ihop. I sin helhet betyder förslaget att vi minskar risken för att ålänningar inte har råd att besöka vården – oavsett ålder. Det tycker vi liberaler att är bra och vi stödjer förslaget i sin helhet.

Tack Talman

 

Katrin är mitt lantråd!

Anförande 18 nov 2016

Talman, vi har ett fruktsamt samarbete i regeringsblocket med ett lyssnande ledarskap. Vi liberaler uppskattar den ideologiska bredd som representeras i regeringsblocket, det gör att många ålänningars röst kommer till tals. Den liberala gruppen vill därför tacka regeringen och majoritetsblockets lagtingledamöter för samarbetet som kännetecknas av respekt, lagarbete och högt till tak. Jag personligen tror att en av förklaringarna till det goda samarbetet är att vi har ett lantråd som har mottot att det är viktigare att få andra växa istället för att själv stå och glänsa. Men det är absolut inte bara i regeringsblocket som det finns kunskap och klokskap men dagens ärende är jag långt ifrån imponerad över, talman, låt mig förklara varför.

Oppositionen har lämnat misstroende, det har de all rätt till. För det är så att den som har makt ska granskas, kritiseras och förklara sig. Och vi tar ansvar för demokratin och vi tar misstroendet på allvar men vi tar också ansvar för det åländska samhället och ålänningarnas skattemedel. Liberalerna ställer sig däremot frågande om oppositionen tar ansvar? Det är, efter oppositionens presskonferens, tydligt att det aldrig fanns ett seriöst regeringsalternativ. Det skulle ha varit på plats med tanke på att misstroendeförklaring är det tyngsta verktyget som man kan ta till, både regering och lagting har arbetat och arbetar timmatal med frågan. Och som ni vet är tid pengar, i det här fallet är det skattebetalarna som får stå för fiolerna. Och talman det är inte bara vi regeringspartier som ska ta ansvar, vi har alla en skyldighet att arbeta för Ålands bästa.

Jag hade väntat mig en enad opposition under budgetbehandlingen men fick se det motsatta. En splittrad opposition där hälften vill minska kostnaderna och andra hälften vill påföra kostnader. Det ena partiet anser att regeringen driver för röd politik och det andra menar att politiken är för blå. Och lika splittrad är oppositionen i värderingsfrågorna; inför valet drev centern en humanistisk, inflyttningspositiv linje medan obunden samling och åländsk demokrati förde en motsatt linje. Centern talar om jämställdhet, Åländsk demokrati ifrågasätter aborträtten. Det samlade intrycket är att oppositionen är splittrad och svag. Och döm om min förvåning då obunden samling inte vill att det största oppositionspartiet inte ska leda den nya regeringen utan vill ge lantrådsposten till moderaterna. Kom då ihåg att moderaterna tydligt driver linjen om färre kommuner på framtidens Åland, exakt den fråga som misstroendeförklaringen handlar om! Än mindre förtroende får man när oppositionen går i bänkraderna här i plenisalen och frågar en den ena och en den andra om den har intresse av lantrådsposten. Hur lättvindigt får man hantera den högsta regeringsposten? Och hur lättvindigt får man använda de demokratiska verktygen? Jag både tror och hoppas att det sitter ledamöter och skruvar på sig just nu i oppositionen, jag har förståelse för det för det här är inte seriös politik.

Och på tal om det materiella i misstroendet;
Minns att lagtinget genom tilläggsbudget gett klartecken till regeringen att jobba vidare med kommunstruktur och landskapsandelar – vi här i denna sal har beställt arbetet. Men skulle den tidigare landskapsregeringen och före detta finansminister Nordlund fått ihop landskapsandelarna så skulle en boll redan varit i mål. Men kanske han fick kalla fötter och därför lämnade frågan till nästa finansminister att besluta om? Misstroendets del som berör kommunerna berör i högsta grad KST. Det gör att hela misstroendet, eller i alla fall centerns deltagande i detsamma, känns mer än märkligt! För skulle inte KST vara sönderkompromissat till ett enda råddrede på skär åländska så skulle kommunerna ha det lättare idag. Kompromissen av KST tillkom efter att centern tog över ansvaret för arbetet. Går alltså centern i misstroende mot den politik man själv förde under förra mandatperioden? Den enda processen där centern är delaktiga är kommunstrukturarbetet, ett arbete som kommer att skapa en enklare hantering för kommunerna i framtiden och som vi i majoriteten har politiskt mandat att leda.

För det är så talman att regeringen erhållit fullmakten att driva sin politik. Oppositionen verkar varken respektera den representativa demokratin eller de demokratiska verktyg som tilldelats lagtinget. Ålänningarna har röstat för en politik som bär Åland in i framtiden, en politik som är modern och framåtsyftande. Vi i regeringsblocket arbetar, bygger upp och skapar ett bärkraftigt Åland. Oppositionen säger nej, försöker riva ner och undergräver. Vi tar vår uppgift på allvar och värnar ålänningarnas skattemedel medan oppositionen spelar spel, ett spel som sker på baskostnad av ålänningarna och demokratin. Ansvarstagande i politiken behövs, vi borde tillsammans bygga upp och förbättra oberoende om vi hör till majoritet eller opposition.

Talman jag vill avsluta med en folkets röst, det här är orden från en vanlig ålänning. ”Det är flummigt och svårt att förstå vad misstroendet går ut på och vad det själva skulle driva för politik. De verkar mest rädda för den handlingskraft och den målmedvetenhet som regeringen har.”

Tack Talman

Sjukvård, psykisk hälsa och jämställda löner

Talman

I och med landskapsregeringens antagande av hållbarhetsrådets strategiska utvecklingsmål som lyder: ”Välmående människor vars inneboende resurser växer” borgar landskapsregeringen för att vi fortsätter arbeta aktivt med förebyggande arbete men också att vi ställer om synen på patienter och klienter genom att vi börjar se på vilka kvarvarande styrkor som personer i behov av vård eller stöd har. Att se till de kvarvarande styrkorna är bra, det är humanistiskt och det är modernt. Det är en utveckling som jag varmt välkomnar!

Och på tal om att stärka människor; Astrid Lindgren har sagt: ”Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.” Jag säger så här: Lyckas vi förebygga en enda unges psykiska ohälsa är det en ovärderlig insats. Jag stödjer därför landskapsregeringens tydliga satsning på psykisk hälsa i allmänhet och i synnerhet de satsningar som görs för barn och unga.

Talman, jag vill också diskutera ÅHS. ÅHS arbetar strategiskt med effektivitets- och utvecklingsfrågor. Låt mig ge ett exempel: Vid ÅHS kommer riktlinjer för kompetensutveckling och fortbildning att tas fram. Att rätt personal går den utbildning eller fortbildning som det finns faktiskt behov av vid organisationen kommer att förbättra vårdkvalitén utan att det kostar mera pengar. Vidare vill jag lyfta satsning på dagkirurgi och MR-apparat som också kommer att höja vårdkvalitén, och på sikt till och med spara pengar.

Och när vi talar om besparingar. Jag har all förståelse för oron som skapas ute i samhället när det aviseras sparkrav inom vården. Jag vill därför poängtera att de utredningar som ska göras 2017 inför budgetering 2018 alla berör antingen organisation eller om icke-vårdrelaterade enheter.

Talman. Jag vill också lyfta fram personalen. Personalens välmående är a och o, därför är personalhälsan ett prioriterat område inom ÅHS trots att sjukskrivningstalen vid ÅHS inte är över det normala för branschen. Personalen är den viktigaste resursen i nästan vilken organisation som helst. Därför har ÅHS arbetat med att minska antalet personal som går på korta förordnanden och det arbetet fortsätter, för att personalen är viktig kommer företagshälsovården att upphandlas och för personalens skull ska ÅHS arbeta strategiskt med personalenkäter för att förbättra personalens hälsa och arbetsmiljö.

Slutligen talman vill jag resonera lite kring framtiden. I Sverige konstaterar såväl SCB som rekryteringsbolag att det kommer att råda stor brist på vårdpersonal i framtiden.  Också på finskt håll kommer vi att stå inför brist på vårdpersonal och särskilt svenskspråkig sådan. Det betyder att vi på Åland kommer att möta mördande konkurrens om vårdpersonalen, samtidigt som vi har stora pensionsavgångar att möta här hos oss.

Så vad betyder detta för vården? Jo, att vi måste arbeta aktivt med hur vi bygger upp våra vårdkedjor och att vi måste vara en attraktiv arbetsplats. Därför är det så bra att vi verkställer jämställda löner, med en för låg lönesättning kommer vi att få brist på vårdpersonal och det sista vi har råd med är lösa situationen med bemanningsföretag. Jag tror att det arbete vi gör nu med arbetsvärderingsprocesser, även om det är dyrt, kommer att bli en sparåtgärd i framtiden. Och när det gäller vårdkedjor så behöver vi arbeta strategiskt, i den frågan skulle jag gärna se att landskapsregeringen skulle se på möjligheten att införa kvalitetsindikatorer. Det skulle minska kostnader och höja livskvalitet.

Tack talman.

Aborträtten är oförhandlingsbar!

Insändare 15 nov 2016

Att Åländsk demokratis företrädare Stephan Toivonen, genom en insändare, går i bräschen för att ifrågasätta aborträtten förvånar ingen. Nationalistiska, högerkonservativa politiker driver den linjen överallt i världen. Jag reagerar kraftigt på Toivonens insändare. Ett ifrågasättande av aborträtten är ett ifrågasättande av kvinnans rätt till den egna kroppen.

Norden har över tid hållit den liberala fanan högt. Liberaler, oavsett partibeteckning, och socialdemokrater har jobbat för skola åt alla, allmän rösträtt och kvinnors rätt. Det är jag stolt över och jag ser det en viktig del av vårt kulturarv. Kulturarvet brukar annars Åländsk demokrati värna om men i just denna fråga så vill man tydligen något annat.

En framstående svensk liberal feminist, Jenny Sonnesson, formulerar pro-lifeställningstagandet så här: ”Abortmotståndarna säger sig värna livet, i själva verket är det tvärtom. Minst 50 000 kvinnor och unga flickor i världen beräknas årligen avlida efter illegala aborter. Bland dem finns offer för människohandeln – en del av dem är barn.” Ett ifrågasättande av aborträtten är alltså inte ”pro-life”, det är att vara för att minska kvinnors rätt till självbestämmande.

Ingrid Johansson
Liberalerna

Hållbarhet handlar om resursfördelning!

Anförande i budgetdebatten 15 nov

Talman,

Efter gårdagen kan jag konstatera att jag inte är ensam i salen om att vara tacksam över det arbete och den handlingskraft som regeringen visar i sin budget när det gäller ekonomiskt ansvarstagande. Samarbetet över ideologigränserna är fruktsamt och genom ett brett ideologiskt samarbete så representeras hela Åland. Personligen har jag arbetat tätt med minister Valve och sett prov på ett starkt och lyssnande ledarskap där alla får komma till tals.

Talman. ”Landskapets ekonomi och kommunernas ekonomi går inte att särskilja” står det i budgetens ingress. Det är sant och riktigt, inte heller går det att separera Ålands ekonomi från Finlands eller Finlands ekonomi från den globala. Vi lever i tider där vi oroas för stora krig samtidigt som barnadödligheten är på rekordlåga nivåer. Vi lever i en tid där den europeiska ekonomin är orolig samtidigt som den andel som de allra fattigaste utgör minskar. Landskapsregeringen följer den globala utveckling och anpassar Åland till vår omgivning och tar ansvar.

Kollegor. Under lagtingets öppnande fick vi lyssna till orden ”jorden tillhör inte oss, vi tillhör jorden”. Vi har alltså ett ansvar för kommande generationer. Vi har ett ansvar att ställa om och tillgodose kommande generationers behov. Vi lever i en tid med svag ekonomisk tillväxt och personligen är min övertygelse att vi måste anta denna tillväxtnivå som det ”nya normala”. Det finns inte resurser på jorden så att våra regioner kan ha en fortsatt hög tillväxt särskilt beaktat att vi har ett gott ekonomiskt utgångsläge och en hög konsumtion.

Talman, jag vill också kommentera hållbarhetsarbetet. En av anledningarna till att jag vill sitta i finans- och näringsutskottet är för att jag brinner för hållbarhetsfrågor. För sist och slutligen handlar hållbarhetsarbetet om finansfrågor, hur vi fördelar resurser. Därför är jag oerhört glad över de skrivningar som finns just under ”Finansavdelningen”, där sägs: ”Finansavdelningens övergripande målsättningar är
– en offentlig budgetekonomi som med beaktande av de sociala och ekologiska dimensionerna av hållbar utveckling är i ekonomisk balans
– att budgetförslag och annat beslutsunderlag ska vara sådant att det främjar beslut som står i överensstämmelse med visionen och principerna för en hållbar utveckling samt ”. Landskapsregeringen och finansministern har fattat grejen!

Tack Talman

 

Spelar oppositionen ett spel?

Oppositionen har lämnat misstroende, det har de all rätt till. För det är så att den som har makt ska granskas, kritiseras och förklara sig. Men däremot ställer jag mig aningen tveksam till metoden. I lagtinget finns flera verktyg att ta till, misstroendeförklaring är det tyngsta, både regering och lagting kommer att arbeta timmatal med frågan. Och som ni vet är tid pengar, i det här fallet är det skattebetalarna som får stå för fiolerna.

Jag vill igen poängtera att oppositionen ska ha den här rätten, man ska ha verktyg att fälla en regering. Det vore däremot bra om oppositionen presenterade ett seriöst alternativ. På fredag ska vi rösta om saken men jag har inte sett ett tecken på en ny, allvarligt menad, regeringskonstellation. Istället verkar oppositionen spela ett spel vars syfte knappast är att skapa bättre vardag för oss ålänningar snarare undergräva och riva ner. Ansvarstagande i politiken behövs, vi borde tillsammans bygga upp och förbättra oberoende om vi hör till majoritet eller opposition.

 

 

Sjukvård, jämställdhet och framtiden

Talman,

Det är med besvikelse jag ser att Centern fortsätter sin skräckpropaganda och försöker få det att se ut som att den nuvarande demensavdelningen vårdar alla patienter med minnessjukdomar. Att de flesta redan idag vårdas på andra avdelningar bortser man ifrån, istället målar centern upp en dystopi där människor med demens ska vårdas på den psykiatriska kliniken – välkomna till verkligheten kära vänner: utåtagerande patienter med demenssjukdom vådas på psykiatriska också idag!

Talman. Framtiden är här då det gäller sjukvården. I den moderna sjukvården mäts inte kvalitén utefter hur många vårddygn som erbjuds, gränserna mellan slutenvård och dagvård börjar suddas ut. Detta sparar pengar och förbättrar hälsan, ingen mår bra av att ligga inne på sjukhus långa tider. Nu tar sjukvården stora, kunskapsbaserade steg. En investering i en MR-apparat och storsatsning på dagkirurgi är åländska exempel – de minskar behovet av slutenvårdsdygn och höjer vårdkvalitén. Smart helt enkelt, särskilt som vi inom överskådlig tid kommer att stå inför en stor brist på sjukvårdspersonal. Vi kommer inte att ha personal för att fylla behovet om vi fortsätter som nu.

Talman. Jag vill också nämna de äldre. Jag är fast övertygad om att de viktiga steg vi behöver ta inte nödvändigtvis handlar om att få fler händer och fötter. Framförallt handlar det om att öka kunskapen, forskningen är entydig i den frågan. Det som landskapsregeringen nu gör är att stärka kunskapen. Det kommer att höja kvalitén och minska kostnader.

Slutligen talman vill jag prata om huruvida kvinnor drabbas av det besparingsarbete som landskapsregeringen genomför. Vi behöver arbeta aktivt för en ökad jämställdhet. Det gör man genom att skapa en arbetsplats där människor kan utvecklas bland annat genom vidareutbildning, man behöver ge möjlighet för personalen att göra karriärsteg och man behöver ge betalt för det ansvar som den enskilda arbetstagaren har – landskapsregeringen arbetar med allt det! En omstrukturering ger faktiskt förbättrad jämställdhet; att ge enskilda mer ansvar och högre befogenheter och betala för det ökar kvinnors ekonomiska självständighet och därmed makt i samhället. För det är så bästa kolleger, genom att göra allt för att behålla gamla strukturer så stampar också jämställdhetsarbetet på stället.

Tack talman!

Tack Matåland!

Insändare 2 nov 2016

Matåland är fantastiskt! Vi har flera restauranger i White Guide Nordic, en makalös bedrift med tanke på befolkningsunderlaget. Därtill erbjuder flertalet restauranger högklassig lunch dagligen. Vi ålänningar tar detta för givet men gäster bortifrån blir djupt imponerade. Goda råvaror från primärnäringarna är förstås en grundförutsättning för succén.

När man går och ut och gäster bortifrån får man höra förtjusta röster tala om det åländska köket: ”På Åland är maten alltid utmärkt!”, ”Det är imponerande att all mat alltid är bra på Åland!”

Restaurangbranschen är tuff och hård att jobba i, med sena nätter, tunga lyft och stress. Alla ni som jobbar i branschen ska ha ett stort tack! Ni gör en stor del i att öka Ålands attraktionskraft som turistdestination. Både landskapsregeringen, genom Visit Åland, och det privata satsar på den åländska maten. Det är bra! Det gynnar såväl restaurangbranschen som primärnäringarna.

Ingrid Johansson

Liberalerna