Allaktivitet i Miramarparken – Ja tack!

Insändare 12 oktober 2016

Det var med stor glädje som jag läste föreningen Sk8:s insändare om allaktivitetssatsning i Miramarparken. Mariehamnsliberalerna drev frågan under valet och har lämnat in en motion i ärendet. Saken kommer att hanteras i planeringsarbetet av Mariehamns centrum.

För visst är det så att staden skulle vinna på att öka antalet aktiviteter, både ålänningar och turister skulle gynnas. Redan idag finns många fina anläggningar i närområdet; Arkipelags pool, äventyrsgolf, minigolf, muséet, biblioteket, Lilla Holmen, Sjökvarteret, Tullarnas äng och Mariebad.  Tyvärr är området varken sammanbundet eller marknadsfört som helhet. Här finns stort potential i ett gränsöverskridande samarbete.

Skateparken kommer som ett välkommet inslag i miljön men det behövs mer. Mariehamnsliberalerna, liksom föreningen Sk8, ser vinster med ett utegym för seniorer, men också behov av att bygga ut aktiviteter för barnfamiljer. Framförallt behöver den befintliga lekparkens trygghet öka, den ligger nära Östra utfarten men saknar staket eller liknande mot trafiken.

En levande stad kräver aktivitet, föreningen Sk8 och infraavdelningen har gjort ett stort arbete i den riktningen. Det är bara att lyfta hatten och tacka!

Ingrid Johansson
Mariehamnsliberalerna

God vård på Åland

Insändare 8 oktober 2016
Inbesparingarna inom vården berör, det är både naturligt och bra. Vi ska alla vakta om det som är vårt gemensamma. Omstruktureringar innebär alltid olägenheter, åtminstone till en början, och jag har all respekt för de farhågor som vårdpersonalen lyfter.

I den politiska debatten har däremot perspektiven tappats stundom. Vårt läge är helt annat än exempelvis Sverige. I Sverige finns drygt 2 vårdplatser per 1000 invånare, på Åland är samma siffra 4,5. Hur man räknar antalet vårdplatser är omdiskuterat men det är ostridigt att vi har betydligt fler platser här än i Sverige. Ingen ska därför känna oro för att vi kommer få samma situation här som den som kavlas ut i svenska medier.

Men det finns också en annan faktor, kanske än viktigare, och det är vad man får för vård då man som patient ligger inne. Ju längre en patient behöver vara på sjukhus desto fler platser behövs. Alla som är i behov av sjukhusvård är och ska vara garanterade vårdplats. Däremot finns det många åtgärder som man kan ta vid för att korta vårdtiden i form av dagkirurgi, rehabilitering och god hemsjukvård. Det sparar samhället pengar på men framför allt mår de sjuka människorna bättre av det.

Det är utan tvivel så att hälso- och sjukvården står i behov av omstruktureringar och utveckling, vi lever allt längre vilket innebär nya utmaningar som den moderna människan aldrig utsatts för tidigare. Det är därför bra att regeringen satsar på ökad kompetens inom vård av äldre. Det kommer också att hållas seminarium om framtidens vård under 2017 där alla inom organisationen ska representeras. Att alla representeras är av yttersta vikt, alla inom vården oavsett yrkesroll ska respekteras för sina yrkeskunskaper. Det är grunden för att vi ska lyckas möta framtidens utmaningar.