Anförande om tilläggsbudgeten

Talman

Äntligen en regering som tar ekonomiskt ansvar. Äntligen någon som tänker på hur min 1,5-åring och min 4-åring ska ha det som vuxna. För visst är det tufft att skära i samhällsservicen men vad är alternativet?! Att vi sätter huvudet i sanden och inte vidtar några åtgärder? Nä, jag tycker inte det, nu är det hög tid att ta ansvar!

Förra veckan lyssnade jag på en diskussion mellan en 30-åring och en 60-åring, den äldre pratade om pensioner. 30-åringen konstaterade krasst att pensioner är ett icke-ämne för oss som är födda på 80-talet och senare, man räknar helt enkelt inte med någon pension. I min generation finns stor irritation över hur tidigare generationer inte tagit ansvar.

Men det går inte att drömma tillbaka på svunna tider. Det är klart att det var billigare förr när man fick använda gifter så gott som hur som helst, det är klart att utbildningen totalt sätt var billigare när färre gick i skola och de med särskilda behov gick i arbete som unga och det är klart att vården var billigare förr när tekniken och vetenskapen var mindre utvecklade.

Så för att inte låta kostnaderna skena behöver vi ändra strukturer och regeringen visar handlingskraft. Vi ska se på kommungränser och se över kommunernas möjligheter. Vi ska se över ÅHS-avgiftssystem. Vi ska se över möjligheterna att bolagisera verksamheter. Vi ska utveckla it-området. Listan kan göras lång och åtgärderna skapar framtidstro! Att påstå att utveckling och kraftig kostnadsökning går hand i hand känns varken modernt eller framåtsyftande.

Lantrådet Sjögren och hennes regeringskolleger skapar trygghet för ålänningarna på kort och lång sikt. Det är hållbart!