Nu kör vi!

Insändare 11 feb 2016

Tisdagen den 9 februari var en historisk dag då Åland tog ett stort steg mot ett hållbart samhälle. Då hölls ett stort hållbarhetsforum där ett Hållbarhetsråd tillsattes och www.bärkraft.ax lanseradesJag, liksom många andra, konstaterar att det inte finns några vägval, vi måste går mot hållbarhet. Något annat har vi inte råd med.

Den rådande ekonomiska situationen skapar visserligen begränsningar men jag menar att den ekonomiska kris som råder Finland och därmed på Åland kan vara nyckeln till förändring. Det torde stå klart för oss alla att vi inte kan fortsätta driva samhället på det sätt vi gör idag. Vi måste förbättra människors välmående, vi måste konsumera mer hållbart och vi behöver skapa ett samhälle där alla är delaktiga.

Vi har en lång väg kvar att gå men det ska inte skapa misströstan, tvärtom, de första hållbarhetsstegen ger stora effekter och sparar ofta pengar. Till och med på kort sikt. Minskad konsumtion av engångsartiklar, minskat matsvinn och färre papperskopior kan ges som exempel. På längre sikt finns uppenbara vinningar genom energieffektiviseringar, ett bättre tillvaratagande på fler människors kompetenser och konkurrenskraftig turism i en värld där fler och fler vill resa till hållbara destinationer.

Hållbarhetsarbetet är unikt, det drivs såväl av världens starkaste ledare som av föreningar på Åland. Det är både en folkrörelse och ett politiskt arbete. Regeringen Sjögren är framåtsyftande och har viljan. Jag hoppas att var och en är beredd att hoppa på tåget för nu kör vi!

Ingrid Johansson
Liberal lagtingsledamot

Nationalism inskränker kvinnors frihet

Insändare 8 feb 2016

I onsdagens tidning publicerades en insändare av undertecknad där jag konstaterade att den nationalistiska ideologin verkar motkvinnors ekonomiska självständighet och kvinnors rätt till den egna kroppen. I fredagens tidning ifrågasätts den analysen av Olle Sjöstrand.

I den nationalistiska ideologin är kvinnans plats i hemmet med uppgiften att föda nya ”rena” medborgare. I Expos och Kvinna till kvinnas gemensamma studie inför senaste EU-val konstateras att länder drivna av nationalistisk ideologi alltjämt försämrar kvinnors positioner och rättigheterbland annat genom att inskränka aborträtten och försämra barnomsorgen.

Dessa två exempel tydliggör att kvinnor i nationalistiskt styrda länder inte äger rätt över den egna kroppen och att kvinnor har svårt att vara ekonomiskt självständiga eftersom att de utesluts från arbetsmarknaden då tillgång till barnomsorg helt eller delvis saknas. Expos och Kvinna till kvinnas studie beskriver nationalismens konsekvenser för kvinnor på ett förtjänstfullt sätt varför jag rekommenderar den för läsning, den heter ”Folk, familj och fosterland”och hittas på nätet.

Ingrid Johansson
Liberal feminist

Jag är inte er kvinna!

Insändare 3 feb 2016

Runt om diskuteras separata badtider, sexuellt våld och ”medeltida” kvinnosyn. Invandringen anges vara orsaken till varför kvinnor är hotade. Jag står med förvåningens finger i häpnadens mun; är detta något nytt?! När jag växte upp så var sexualiserade skällsord och tafsande grabbhänder vardagsmat. När jag jobbat i restaurangbranschen var kommentarer om min kropp och nyp i rumpan inget jag höjde ögonbrynen för. I dag får jag höra att jag borde vara hemma med mina barn istället för att jobba. För även om vi kommit längre i Norden än på många andra platser så är vi långt ifrån mål. Synen på kvinnan och hennes rättigheter är något vi behöver ändra globalt.

Som liberal feminist har jag två hjärtefrågor, kvinnors rätt till sin egen kropp och kvinnors ekonomiska självständighet. Jag är min och bara min, med rätt till min egen ekonomi och rätt att fatta beslut om min egen kropp. Den nationalistiska världsåskådningen arbetar i rak motsättning mot bägge värden. I den nationalistiska idévärlden tillhör en kvinna till en man. Kvinnan ska kunna förvänta sig att bli försörjd av sin man och behöver därmed inte en egen ekonomi. Kvinnan ska i sin tur ställa upp för sin man, bland annat genom sex. Så till alla nationalister där ute: Jag betackar mig ert beskydd. Det är era idéer som jag menar att gör mitt liv osäkert, det är ni som motarbetar mitt sätt att leva.

Jag är min och bara min.

#inteerkvinna
Ingrid Johansson
Liberal feminist