Äntligen börjar det!

Nu börjar det! Lagtingsarbetet! Inkommande arbetsvecka innebär utbildning, ekonomiskt seminarium och skrivande av regeringsprogram. Jag kommer att arbeta stenhårt för att mina hjärtefrågor kommer med i programmet.

Jag vill se en breddning av synen på infrastruktur, vi måste börja ta avlopps- och energifrågor på allvar för miljöns skull och vi måste säkra internet åt alla i digitaliseringsprocessen.

Jag vill att jämställdheten ska få ett tydligt fokus. Kvinnors ekonomiska självständighet måste säkras, dels genom löner och dels genom attitydförändrande arbete. Kunskapsnivån om ojämställdheten måste höjas.

Jag vill att vi ska producera yrkesutbildningar som ger arbete. Via Lycéet (och HUTH) ska högskolebehörighet garanteras och de studerande ska få en rejäl packning med kunskap. Grundskolan ska vara konfessionslös och alla ska få hemspråksundervisning. Ingen ska falla emellan, vi ska införa en ungdomsgaranti!

Jag är taggad till tusen, det här kommer att bli riktigt bra!

Likvärdiga löner, en fråga om anständighet

Det är lördag. Folk är lediga och slappar, träffar vänner, städar… Vi spenderar lördagen med lillskrutt på sjukan. En ilsken förkylning vill inte ge med sig, inget allvarligt men det måste kollas upp. 

När vi kom till sjukhuset tog en sjuksköterska emot oss. En annan kom sedan och hjälpte lillskrutt och kollade också att allt var bra med oss föräldrar. Nu är vi på barnavdelningen, här är vi också i sköterskornas trygga förvar. 

Missförstå mig inte, läkare är också viktiga. Problemet är att sjuksköterskornas nytta inte syns i lönekuvertet. Lönekuvertet blir inte heller tjockt för de som specialiserat sig, det ger faktiskt nästan ingen förhöjning alls. 

Att inte ge lika lön för likvärdigt arbetet är fullkomligt ohållbart! Vad gör vi då ingen vill utbilda sig inom vårdyrket längre? Har vi råd med “staffetsköterskor”? 

Sist, men inte minst, är det en fråga om anständighet. Det är fullkomligt omoraliskt att förlita sig på att en grupp människor ska utöva sitt yrke med hänvisning till att det är ett kall eller att sköterskorna är får många för att höja deras löner. 

Att få till likvärdiga löner är inget man gör över en natt men denna mandatperiod ska vi säkra lika lön för likvärdigt arbete. Basta!   

Ny regering och jag är mycket nöjd!

Idag presenterade Katrin Sjögren den nya regeringsbasen som består av liberaler, moderat samling och socialdemokrater. Jag är övertygad om att det är den bästa konstellationen för Åland!

Jag har varit tydlig med att Åland behöver en framåtsyftande politik. De tre partierna som nu kommer att samregera är, enligt min uppfattning, de mest progressiva. Jag ser framemot allt positivt förändringsarbete som denna handlingskraftiga regeringsbas kommer att producera.

När det gäller politiken är jag också nöjd. Det kommer att bli en regering med starkt ekonomiskt sinne och stort socialt patos. Precis så som jag tycker att det ska vara.

Jag är nöjd. Mycket nöjd!

Nyckeln till god vård

Insändare 9 oktober 2015

Bra sjukvård och omsorg förutsätter nöjd och välutbildad personal. Verksamheterna ska ständigt bli bättre genom fortbildning av personalen. Fortbildningen möjliggör personlig utveckling och höjer personalens kompetens. Vi behöver ge personalen utrymme att tillämpa såväl ny kunskap som erfarenhet för att vården ska utvecklas och evidensbaseras. Utvecklingsarbetet inom ÅHS och inom omsorgssektorn ska ske tillsammans med de som jobbar praktiskt i verksamheterna, där finns mycket viktig kunskap att hämta.

Vi måste se över vård- och omsorgsbranschens personalpolitik, som anställd ska man ha god möjlighet att påverka sitt arbete. Vi ska säkerställa jämställda löner och vidareutbildning ska löna sig! ÅHS ska bli en attraktiv arbetsplats med ordinarie tjänster för ordinarie verksamhet. När personalen är nöjd och ständigt utvecklas kommer vårdkostnaderna att sjukna och ålänningarna kommer att må bättre! Nya tag!

Ingrid Johansson (Lib)

En allaktivitetspark för Ålands bästa!

Insändare 3 oktober 2015

Vi Mariehamnsliberaler vill sammanbinda området från Mariebad till Gröna Udden till en allaktivitetspark för alla åldrar. Sjökvarteret, biblioteket och Tullarnas äng står för kulturen. Vi vill bygga en skatepark och ett utegym med inriktning på seniorer inom samma område, tillsammans med joggingstråken och badplatserna blir det en plats för rörelse och motion. Vi ska utöka befintliga barnparken nedanför Alandica men säkerheten ska åtgärdas!

I samma område finns också privata entreprenörer med pool, restauranger och både mini- och äventyrsgolf. De gemensamma investeringarna i området är stora, vi behöver se till att turister och ålänningar hittar hit och trivs.

Genom att sammanbinda och göra en karta över området som potentiella turister kan lockas av skapar vi attraktionskraft för Åland som destination. Det stärker andra familjesatsningar, så som Smart Park, på hela Åland.

Nya tag i Mariehamnspolitiken behövs, för hela Ålands skull!

Mariehamnsfullmäktige- och lagtingskandidaterna
Ingrid Johansson
Julia Birney
Jonny Andersen
Katrin Sjögren