Högskolan ska gynna den åländska ekonomin

Insändare 31 augusti 2015

För att motivera att vi ska ha högskoleverksamhet på Åland ska vi se till att verksamheten stimulerar ekonomin, dels genom näringslivsanpassade utbildningar men också genom att öka inflyttningen.

Den finska regeringens åtstramningspolitik börjar nu ge effekter på rikets högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Vi ska omgående analysera effekterna av nedskärningarna för att se hur vi kan locka studeranden från riket till Åland.

Högskolan på Åland gör ett bra arbete redan idag. Tydliga politiska beställningar gör det lättare att sköta och utveckla verksamheten, vi har ett solklart budskap: Vi ska producera utbildningar som efterfrågas men ännu viktigare är att vi producerar den arbetskraft som efterfrågas. De examinerades möjlighet till ekonomisk självständighet ska genomsyra verksamheten.

För att lyckas med det är samarbetet med näringslivet avgörande. Vi ska också blicka framåt för att utbilda för framtiden.

Liberalerna
Ingrid Johansson
Mats Perämaa

En aldrig tidigare skådad rättsskandal

Insändare 28 augusti 2015
”Lagstiftningsverksamheten [har] i detta fall inte lyckats leva upp till de krav som grundlagen ställer” säger högsta domstolen i sitt utlåtande om socialvårdslagstiftningen. Orsaken är att vi på Åland under tre månader inte kunde garantera de mest utsatta den hjälp, stöd och vård som de borde ha rätt till. Det är en rättsskandal som Åland aldrig tidigare skådat.

Ansvaret för socialvårdslagstiftningen har socialminister Carina Aaltonen och regeringens arbete leds av Camilla Gunell. Det är därför inte konstigt att socialdemokraterna vill att vi drar streck över det hela och går vidare. Men är det så enkelt?

I riket har arbetet med ny socialvårdslagstiftning pågått sedan 2009 och den åländska bevakningen av processen påbörjades under föregående mandatperiod under liberal ledning. Under nuvarande period har arbetet havererat, det samlade resultatet är ett lagförslag om ett kommunalförbund för samordning av socialvård.

Kommunalförbundslösningen har mött hårt motstånd från dem som jobbar inom sektorn och har knapp majoritet i lagtinget. Lagförslaget löser inte heller problemen utan skickar dem vidare till nästa regering att lösa.

Det betyder att Åland tillsvidare har en omodern lag och därmed den mest föråldrade socialvården i hela Finland. Är det verkligen självstyrelsens syfte?

Om oppositionen är svår att lita och tro på, lyssna då på socialarbetare, kommunförbundet och handikappförbundet som för döva öron försökt göra sina röster hörda. Det kommer inte att bli lätt att reda upp den soppa som ställts till med under denna mandatperiod men vi liberaler är beredda att ta det ansvaret för att få ordning på lagarna och ge socialarbetarna fungerande och moderna redskap att jobba med.

Ingrid Johansson,
Katrin Sjögren,
Viveka Eriksson
 (Lib)

Rör inte människors frihet

Jag är verkligen förvånad över Valves och Sundmans förslag om registrering av människor. De annars liberala lagtingsledamöternas förslag skulle inte hjälpa någon utan enbart inskränka människors möjligheter. Det osar konservatism och nationalism.

Rätt att tigga har alla, en byråkratisering av den rätten skulle inte kunna leda till något annat än eventuellt en inskränking av den friheten.  Missförstå mig inte, det är inte så att jag tycker att det är bra att vi har tiggare. Tvärtom! Vi måste på åländsk, på nationell och på internationell nivå bekämpa fattigdomen! Liberaler har genom alla tider arbetat med att sprida och bredda utbildningsmöjligheterna. Jag ser utbildning, och därefter arbete i humana former, som nyckeln till att utrota fattigdomen. Inte ett förbud mot tiggeri och inte heller registrering av tiggare.

Frågan är nu om Valve och Sundman hade otur när de tänkte eller om de faktiskt öppet flörtar med nationalistiska krafter – jag tror och hoppas på det förstnämnda.

Validering ger win-win

Härom dagen hände något väldigt trevligt, det var en kvinna som letade upp mig för att hon ville veta mer om validering (eller fristående examen) vilket jag skrev en insändare om förra veckan.

Validering betyder att man erhåller yrkesexamen eller yrkesintyg utan att man går i vanlig skola eller gör det enbart delvis. Det är möjligt exempelvis om man jobbat så länge inom en bransch att man kan branschen trots att man inte utbildat sig inom den.

Valideringen är viktig för att stärka den individers position på arbetsmarknaden, idag är det helt klart lättare att få jobb om man har utbildning. Särskilt i offentlig sektor. Det är inte heller ekonomiskt vettigt, varken för samhället eller den enskilda, att utbilda någon i vanliga skola om denne redan kan yrket. Att få ut en examen kan också vara viktigt för individens självkänsla och stärker möjligheterna för livslång ekonomisk självständighet.

Valideringssystemet möjliggör också, att man med hjälp från externa lärare, kan erhålla examen i yrkesutbildningar eller -inriktningar som inte erbjuds i gymnasiets ordinarie verksamhet.

Det finns all anledning att se över och utveckla nyttjandet av valideringar – det vinner både samhället och individerna på!

Det är modigt att utreda

Jag står för kunskap före tyckande, det gör liberalerna också. Det innebär att vi exempelvis är för utredningar och utvärderingar. Inte för att dra ut på tiden eller sätta pengar i blöt i onödan utan för att det sparar pengar i längden.

Man brukar säga att de bästa projektledarna är de som klarar av att avsluta dåliga projekt trots att man redan satt pengar och tid på projektet. Det är nämligen bättre att sluta spendera om resultatet ändå inte blir bra.

Ett säkert kort är att gå tillbaka till syfte och mål med projekten. Kommer ni till exempel ihåg hur det lät innan kultur- och kongresshuset (Alandica) byggdes? Det skulle finnas för alla kulturföreningar, det skulle vara vitalt och folkligt. Resultatet? Superfint men absolut inte en byggnad och ett innehåll som uppfyller det behov man då, innan bygget påbörjades ansåg att fanns. Bra blev det kanske ändå men ett vitalt kulturhus, det saknas ännu i Mariehamn…

 

 

Utbildning ska ge ekonomisk självständighet

Insändare 20 augusti 2015

Ålands Yrkesgymnasium ska vara en flexibel skola med fokus på att leverera attraktiv arbetskraft, oavsett om den enskilda studerande väljer att läsa vidare eller inte. Målet är att de studerande ska nå ekonomisk självständighet.

Att vuxna som saknar behörighet inom sitt arbetsområde kan erhålla en yrkesexamen genom validering och tilläggsstudier är viktigt, det skapar trygghet och förbättrar individens position på arbetsmarknaden. Ålands Gymnasium ska tillsammans med Öppna Högskolan fungera som kompetenshöjare för hela Åland.

Yrkesgymnasiet ska kunna erbjuda alternativ, exempelvis utbildning genom lärlingsavtal. Gymnasialstadiet ska också kunna ge extra stöd till studeranden med särskilda behov.

Jag kommer att arbeta för att vi i framtiden ger mer resurser till gymnasiet med målet att få ekonomiskt självständiga individer. Det är mer hållbart än att producera samhällsfinansierad sysselsättning till arbetssugna unga!

Ingrid Johansson (Lib)

Ett Åland för alla

Insändare 13 augusti 2015

Alla människors lika värde är självklart för mig. Som liberal, antirasist och feminist ser jag människors lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter som grundläggande demokratiska mål. Vi har kommit en bit men det finns mycket arbete kvar att göra.

Snart är det Pride vilket innebär en vecka av framlyftande och synliggörande av hbtq-personers verklighet. Jag är tacksam för det arbete som Regnbågsfyren genomför, deras arbete påminner om att de som ses som annorlunda, de som bryter normen, ständigt diskrimineras. Att få upp ögonen för orättvisorna är första steget mot förändring.

Åland ska vara ett tolerant samhälle. Det kräver en aktiv politik och ett ständigt ifrågasättande. Jag kommer att arbeta för att det inte ska finnas ett ”vi” och ett ”dom”, jag kommer att arbeta för ett Åland för alla!

Det handlar om jobben!

Jag har deltagit i en debattråd i Facebookgruppen “Åland ekonomi”. Tråden handlade om hur man ska få ekonomin på fötter. 

För min del är det enkelt, det handlar om jobben! Alla som är arbetsföra ska jobba, det är inte svårare än så! 

För att få till det krävs utbildning som ger arbete, samhälleligt ansvarstagande för att de som står utanför arbetsmarknaden och att små och medelstora företag är välmående och kan anställa. 

Det här är frågor som jag kommer att jobba för, bidragssamhället är inte ett gott samhälle. Vi ska satsa på jobben! 

 

Ojämställdhet och föräldraskap

Jag är övertygad om att föräldraskapet är motorn för ojämställdheten. I relation efter relation vittnar föräldrar om att man varit jämställda fram tills dess att barnet kom, sedan faller man in i gamla könsroller.

Den mest problematiska rollsfördelningen är, enligt mig, kvinnan som vårdare och mannen som försörjare. Inga jobbar så mycket som småbarnspappor, detta sker givetvis på bekostnad av relationen mellan pappan och barnet/n. Kvinnorna halkar efter i lön och kommer tillbaka till samma jobb som tidigare men med lägre lön i relation till de som varit i arbete.

Kvinnors ekonomiska självständighet här och nu och livet ut måste upp på tapeten. Vi behöver arbeta attitydsförändrande, med både kvinnor och män, för att få bukt med problemet att kvinnor är ekonomiskt beroende av sina män och att det ständigt uppkommer nya generationer av fattiga kvinnliga pensionärer.

PS Det handlar inte om den enskilda familjens val. Det handlar om normer och strukturer.