Flex- och distansmöjligheter gynnar hela Åland

Insändare 30 Juli 2015

Vi vill att möjligheten till distansarbete och flextider ska öka för de landskapsanställda. Dels för personalens skull och dels för glesbygdens och skärgårdens skull.

I dag är möjligheten till flex- och distansarbete liten för de cirka 2000 anställda på landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter. En utökning av flex- och distansmöjligheter skulle ge landskapet ökad produktivitet och de anställda mer flexibilitet i vardagen.

Distansarbete skulle dessutom leda till betydande tidsinbesparing för de som bor i glesbygd och skärgård. Ökade möjligheter till distansarbete ökar alltså skärgårdens attraktionsförmåga som bostadsort. Det gynnar hela Åland.

Liberala lagtingskandidater
Ingrid Johansson
Mikael Staffas

Lekparker i Mariehamn

Jag är nyss hemkommen från semester i Åbo. Mitt totalintryck är att vi ska vara stolta över vad Åland levererar till turisterna, både vad gäller kvalitet och pris. En sak som jag tycker att vi borde göra är att stärka Mariehamn som destination bättre.

Vi besökte Kuppisparken, en familjepark med det mesta. Om vi skulle utveckla området mellan biblioteket till Lilla Holmen och Tullarnas äng skulle vi få ett fantastiskt område! Faktum är att mycket är klart; biblioteket, amfiteatern, lekparken, Arkens poolområde, Äventyrsgolfen, Lilla Holmen och picnicområdet i Stadshuset och öster om muséet – det handlar alltså till stor del om paketering.

Får vi till en skatepark, aktiviteter vid amfiteatern och nedanför Arken samt säkerhetslösningar mot östra utfarten och vid övergångsställena är vi hemma. Nästan alla turister passerar Mariehamn, vi borde få folk att stanna för det skulle ge mervärde till såväl turisterna som staden!

Fler sopkorgar i Mariehamn!

Gemensam insändare 23 juli 2015

Vi vill ha fler sopkorgar i Mariehamn. Vi tror att människor vill göra rätt men i staden finns för få sopkorgar, skräp hamnar därför på marken istället. Dessutom saknar många sopkorgar lock vilket leder till att fåglarna sliter ut soporna på gatan.

Vi lever så nära havet så att ett godispapper i plast som slängs på Torggatan lätt blåser ner i Slemmern och vidare ut i Östersjön. Fiskar och fåglar äter av plasten och kan också fastna i vissa plastföremål. Skräpiga gator stör alltså inte bara trivseln utan också det marina livet.

I de allmänna sopkorgarna hamnar förstås alla typer av avfall, bland annat flaskor och burkar med pant. De som plockar panten gör en miljögärning men letandet medför en risk, man vet inte om det ligger föremål som kan skada den enskilda. Det finns färdiga lösningar på pantbehållare som kan placeras vid sopkorgarna.

Vi kommer att arbeta för fler sopkorgar i staden, att sopkorgarna ska vara fågelsäkrade och utsortering av pant!

Mariehamnsliberalerna
Ingrid Johansson
Rauli Lehtinen
Julia Birney
Katrin Sjögren

Vårt lantråd är Katrin Sjögren

Insändare 16 Juli 2015

Vi vill ha ett lantråd som baserar sina beslut på kunskap och som står stadigt då vindarna blåser. Vi vill att Ålands nästa ledare ska se till hela Åland och ha förmågan att se på olika frågor från ett paraplyperspektiv. Därför vill vi se Katrin Sjögren som lantråd efter höstens val.

Under kommande mandatperiod måste Åland förnyas och moderniseras. Förändringsarbete är alltid jobbigt för alla inblandade parter. Vi menar att förändringsarbete görs bäst genom en inlyssnande politik, Åland behöver alltså en lyssnande ledare, det är Katrin.

Alla goda ledare har bra medarbetare runt om sig. Inom liberalerna finns spetskompetens inom allt från självstyrelsepolitik och jämställdhet till skärgårdstrafik och miljökunskap. För att kunna dra nytta av kunskapen måste ledaren släppa fram de som har kunnandet, det gör Katrin. Katrin leder inte liberalerna på Åland med högmod utan för hela Ålands bästa, därför är vårt lantråd Katrin.

Liberala lagtingskandidater

Ingrid Johansson

Julia Birney

Jonny Andersen

Mikael Staffas

Frihet till alla

Insändare 13 Juli 2015

Egna pengar ger frihet, trygghet och utökade möjligheter. På Åland ska vi arbeta för alla som kan att tjäna egna pengar ska få möjlighet till arbete och ekonomisk självständighet.

Våra snäva könsroller skapar nya generationer av fattiga kvinnliga pensionärer på grund av långt hemmavarande med barn. Män finns representerade bland de ekonomiskt och socialt starkaste men samtidigt är män överrepresenterade i de svagaste grupperna. Vi behöver alltså öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och aktivt arbeta för att män inte ska hamna i utanförskap.

Kvinnor ska vara ekonomiskt självständiga livet igenom, vi behöver arbeta attitydförändrande bland annat för att öka mäns deltagande i det obetalda hemarbetet så att kvinnor har tid och ork att lönearbeta. En andel unga män ska inte strukturellt hamna i utanförskap, vi ska erbjuda utbildningar som faktiskt ger arbete och det offentliga ska öppna sina dörrar för lärlingar, arbetsprövande och praktikanter.

Gratis är gott men den måltid man har råd att betala för själv är godast!

 

Ingrid Johansson (Lib)

Vi måste kontrollera gifterna

Liberaler med stort och genuint miljöintresse fick i veckan en insändare publicerad, jag var givetvis med!  

Om du har Ålandstidningens inlägg kan du läsa insändaren här: http://m.alandstidningen.ax/insandare/konkret-politik-manniskor-djur

På Nyan kan du läsa här: http://www.nyan.ax/konkret-politik-for-manniskor-djur-och-miljo/

Annars kan du läsa från bilden.