Kunskap före tyckande

Insändare 1 Juli 2015

Inom åländsk politik hörs ofta att sunt förnuft ska ge vägledning i de politiska besluten. Det är inte samhällsnyttigt då sunt förnuft inte sällan baseras på felaktiga fördomar. Jag anser att kunskap är det som ska ligga till grund för besluten om hur vårt samhälle ska skötas.

Tänk på sjukvården, ett enskilt felaktigt beslut av en läkare är skadligt för den som det drabbar, vilket är nog tragiskt. Konsekvenserna av ett politiskt felbeslut som leder till systemfel är än värre då det kan drabba samtliga patienter. På Åland finns nu ett tydligt exempel i sociallagstiftningen.

Vi har inte råd att låta gamla konflikter förhindra effektiviserande samarbeten. Vi har inte råd att testa än det ena, än det andra. Vi har helt enkelt inte råd med en politik som baseras på åsikter. Åland behöver en evidensbaserad politik och framåtsyftande politiker. Kunskap före tyckande, helt enkelt.

Ingrid Johansson (lib)

Åländska bin är världsunika!

Idag har vi hälsat på några av våra bin. Jag rekommenderar biodling starkt! Jag gillar att man själv bestämmer hur mycket man vill satsa på sina bin, mer skötsel ger mer honung men man kan också låta naturen sköta mycket själv. Det bästa med bin är att man gör en insats för miljön. Pollineringen bidrar till en rikare flora, en rikare flora ger en rikare fauna. Själva bina i sig utgör också kost för olika fåglar. Placerar man några kupor på ett område märker man skillnad i naturen på några år.

På Åland har vi en unik situation. I nästan hela världen är bin drabbade av en parasit, varroa. På övriga platser bekämpas varroan med olika medel men på Åland behövs alltså inte detta. Åland har utnämnts till en varroafri zon vilket innebär att det råder totalt importförbud.

Vi ska värna om de varroafria bina på Åland!

 

På bilden ser ni resten av min biodlande familj.

 

Individen i centrum

Emma Björkman skriver i dagens Nyan om hur förväntningar, normer, påverkar vardagen för den som är motpol. Om önskan att ibland “slippa vara avvikaren som är den som synliggör normen och synliggör det som bryter normen”. Många är normbrytare fast på olika sätt, man kan fråga sig vem som egentligen är “normal”. Från samhällets sida bör vi ta till vara olikheterna, mångfald berikar.

Men det räcker inte med enbart acceptens. Vi behöver också sluta förutsätta att människor och samhällsprocesser ska vara på ett visst sätt. Ett öppet sinne gör att vi kan se individen för den hen är. Att se på samhället och dess mekanismer utan föreställningar om att saker ska vara så som de alltid varit gör att vi kan välja kunskap före tyckande. Om vi ser på varje individs potential och driver en framåtsyftande politik kommer vi att nå ett hållbart samhälle. För mig, som liberal feminist, är ett normkritiskt förhållningssätt en självklarhet!

Läs mer om normkritik här.
PS Siten www.jamstall.nu har otroligt mycket matnyttig information!

 

En stad att trivas i

Insändare 17 juni 2015

Mariehamn visar just nu upp sig i sin vackraste skrud. Jag är stolt över Ålands stad och jag vill förvalta den småstadsmässiga bebyggelsen. Jag vill inte bevara allt precis som det är. Jag vill inte heller riva allt och bygga nytt. Jag vill nyttja och utveckla det vi har.

Vad betyder förvaltande i praktiken? Jo, jag är emot att bygga sexvåningshus mitt i gamla bostadsområden. Jag anser att småskaligheten är viktig för mariehamnarna, jag tror helt enkelt på hög trivsel före höga hus.

Jag anser att det finns andra möjligheter att få fler invånare till staden än genom att förändra stadens grundkaraktär. Exempelvis kan höga hus byggas i nya bostadsområden.

Om vi vill få invånare till staden behöver vi arbeta för att skapa trivsel och gemenskap, det lockar såväl boende som turister.

Ingrid Johansson (Lib)

Kunskaper utifrån

Förra veckan hade jag den stora glädjen att delta i en konferens med deltagare från fastländska skärgården och Roslagens skärgård. Två saker jag länge tänkt att borde förändras på Åland är att:

1. Vi måste bli bättre på omvärldsanalyser och sluta uppfinna hjulen själva.

2. När vi gör omvärldsanalyser ska vi titta på exempel som i alla fall påminner om Åland. Allt för ofta refereras till storstäder, det är en för stor kostym. Norrtälje är en bra kommun att titta på, de åboländska skärgårdskommunerna likaså.

Om jag blir invald kommer jag att arbeta för att omvärldsanalyser ska genomföras och att stora aktörer ska få göra de stora misstagen. På Åland ska vi vara i framkant men inte först.

Information, för Östersjöns skull

Människan vill göra rätt, det är jag övertygad om! En grundförutsättning är dock att man vet vad som faktiskt är rätt.

Vår hantering av grå- och svartvatten påverkar Östersjön, det gör placeringen av utedass också. Däremot är det ingen som informerar hushållen om vad man får spola ned i det kommunala avloppet och varför.

Många uppfattar informationen om de enskilda avloppen som svår och när man åker runt längs stränderna är utedass ett par meter ovanför vattenbrynet en alltför vanlig syn. Informationen finns säkert, för den som är intresserad, för den som tar sig tid att googla. Jag menar att det måste vara lättare än så.

En gemensam infrastrukturmyndighet för hela Åland skulle skapa ekonomiskt utrymme för information om hantering av grå- och svartvatten. Bra information skulle ge oss friskare vikar och en renare Östersjö. Dessutom är det lättare att internationellt förhandla om strängare miljökrav i Östersjön om vi själva är förebilder!

Ingrid Johansson (lib)

Kvinnor & ekonomi

Igår pratade jag allmänt om min syn på ekonomi, idag vill jag skriva om hur jag, som feminist, ser på  kvinnor och ekonomi. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden behöver stärkas, det stärker vår gemensamma ekonomi. Jag är fast övertygad om att:

– kvinnor bör vara mera där makt och pengar finns, in på VD poster, höga politiska poster, styrelser och affärsluncherna

– vi måste arbeta attitydsförändrande så att alla kvinnor genom hela livet strävar efter och arbetar för ekonomisk självständighet

– vi ska öka kvinnligt företagande genom att öka mäns uttag av föräldraledigheter och öka mäns utförande av obetalt hemarbete

– vi ska öka kvinnors betalda arbete och minska kvinnors obetalda hemarbetet med målet kvinnor och män ska vara jämställda på arbetsmarknaden

– vi ska arbeta attitydsförändrande på alla samhällets plan, vi har inte råd att missa en kompetens för att personens yttre attribut inte passar ihop med vår bild om hur tex en ingenjör ser ut.

En feministisk ekonomisk politik är en viktig hörnsten i ekonomisk hållbarhet – på Åland, i Eu och i världen!

 

Min ekonomiska politik

Idag fick jag frågan om hur jag ser på den ekonomiska politiken. Jag pratade med en av mina vänner idag, hon gillar inte populistisk politik där man lovar guld och gröna skogar men resultatet uteblir. Jag håller med henne!

Jag menar att vi ska spara pengar genom bland annat att samordna offentli sektor, inte ge bidrag utan krav på motprestation i rimlig proportion och stödja hållbara projekt i första hand (sparar på lång sikt).

Vi ska förbättra våra intäkter genom att öka inflyttningen, bli bättre på att söka EU-bidrag och gynna företagen tex genom upphandling.

Du kan läsa mer här.

Sjukvård, utvecklingspotential och tacksamhet

Förra veckan träffade jag, Katrin Sjögren och Cita Nylund en kvinna med stor erfarenhet från sjuk- och socialvården. Den vi mötte är inte personal utan har erfarenhet av vården på grund av vårdbehov inom familjen. Jag lärde mig massor av mötet och kan konstatera att vi bör få till följande inom vården:

1. Vi behöver bedriva personcentrerad vård där olika vårdenheter arbetar tillsammans. Det är inte rimligt att den som är i behov av vård får orders och kontraorders från olika avdelningar. Då hamnar till sist vårdtagaren som den som tvingas fatta beslut om vilken vårdstrategi som är bäst. Orimligt som sagt!

2. Direkt då man konstaterar att vården kommer att bli omfattande/långvarig ska man få en egen läkare och sköterska. Man ska inte behöva dra sin historia gång på gång!

3. Kontakten mellan sjukhusets socialsekreterare och kommunens sociala förvaltning ska vara tät. Är man drabbad av svår sjukdom kan man inte kräva att man ska orka ta reda på vilka ersättningar man har rätt till och vilket stöd man kan få. Kommunens socialtjänst ska agera aktivt!

I övrigt kan jag konstatera att om man känner sig ur fas och grinig kan man alltid prata med någon som är i stort vårdbehov. Det skänker en perspektiv och tacksamhet.