Grattis alla unga!

Det är examenstider minsann, härligt! Studentdagen är en av mina bästa dagar i livet – frihet, hela världen framför sig, hyllningar och fest!

Men extra glad är jag att liberalerna nu presenterar en ung och målmedveten kandidat, Jannik Svensson. Vilken examenspresent! Så här skriver han själv:
“Ungdomarna behöver en stark röst som de kan prata med på sina egna villkor. […] Inom en snar framtid kan Åland förvänta sig att Ålands Liberala Ungdomsgrupp – ÅLU reser sig igen. En grupp jag var med och startade för fem år sedan och som då var Ålands största politiska ungdomsgrupp.”

Jag håller med, ungdomars åsikter är viktiga och behöver tas i beaktande och det är otroligt glädjande att ÅLUs verksamhet drar igång! Och kom ihåg, det är även vuxnas ansvar att rösta på unga! Vi måste få ett lagting som bättre återspeglar verkligheten!

Planera för medborgarna

Publicerad i Ålandstidningen 28 maj under rubriken “Skapa en gemensam kundtjänst”
Ska du flytta? Har du kommit ihåg att meddela om avräkning för vattnet? Har du anmält flytten till Mise? Har du ordnat att elmätaren läses av?

Infrastruktursektorn är i dag utspridd på många olika instanser, en samordning skulle förenkla vardagen för medborgarna. Jag vill att planeringen ska utgå från medborgarna.

Jag vill att vi ska kunna ringa till en gemensam kundservice som hanterar all offentlig infrastruktur. Det skulle också spara pengar. Det är dyrt att upprätthålla olika register, det är dyrt med olika faktureringssystem och de små organisationerna är sårbara.

Vi behöver hitta sätt att effektivera infrastrukturen så att vi även i framtiden kan ha gatubelysningen tänd!

Ingrid Johansson (Lib)

Planering gynnar Åland och ålänningar

Idag var jag och några andra liberaler till Planeringskontoret i Jomala på studiebesök. Det var väldigt lärorikt att få ta del i deras verksamhet. Det starkaste intrycket är att vi MÅSTE få till en regional planering på Åland!

Varför? Idag har kommunerna rätt att sköta sin egen planering, och så ska det vara men problemet är att ingen ser till Åland som helhet. Det är ingen som säkerställer att det finns obebyggda öar, det är ingen som samplanerar el-, avfalls- och avloppsanläggningar och det finns ett svagt skydd för kulturmiljöer.

Jag vill att vi ska se Åland som en helhet och att planering ska ske även på regionalnivå.

På bilden ser ni förutom mig (fr v) Sisa Långkvist (lib), Åsa Mattsson(tjänsteman, planeringskontoret) och Julia Birney (lib).

Skatekultur är sund kultur!

En engångsinvestering utan underhålls- och uppvärmningskostnader fylld med kids och vuxna som rör på kroppen utomhus – låter  inte det som en dröm? Det är vad en skatepark i betong skulle innebära och jag är helt klart för! Jag vill att vi ska bygga en skatepark i Mariehamn som alla ålänningar kan nyttja!

Att människor rör på sig är otroligt viktigt för folkhälsan och för Mariehamn handlar det också om kulturell hållbarhet, liv och rörelse är exakt vad staden behöver. Skatekultur ska kunna existera likväl som kammarmusik.

Idag var bland annat jag och Katrin och stödde Sk8 Åland under deras manifestation för en skatepark i betong. Jag hoppas att andra kommuner på Åland hjälper till med finansieringen och på ett rejält tillskott med PAF-medel!

Ordinarie tjänster i ordinarie verksamhet

Publicerad i lokaltidningarna 21 maj 2015

Snart är det semestertider och det är naturligt att vara lite trött på jobbet. De kommentarer som jag hör om landskapsregeringen som arbetsgivare vittnar tyvärr om större problem än lite vårtrötthet.

Utan personal sker ingen verksamhet och nöjd personal är mer effektiv än missnöjd personal. Många av landskapets anställda saknar ordinarie tjänst och vet inte om nästa arbetsavtal innebär 100 eller 70 %. Eller, i värsta fall, inget jobb alls.

Ens arbete ska leda till ekonomisk självständighet, därför ska de offentligt anställda ha lön som motsvarar studietiden, lika lön för lika arbete och heltid ska vara norm. Systemet med korttidstjänst på korttidstjänst är inte anständigt. Landskapsregeringen ska tillämpa ordinarie tjänster för ordinarie verksamhet!

Ingrid Johansson (lib)

Du kan också!

Sedan jag beslutat mig för att ställa upp i valet har följande hänt;

 • Jag har fått en massa stöd och pepp
 • Jag har fått lära mig viktiga saker om hur samhället funkar
 • Jag har utökat mitt nätverk med kunniga och intressanta människor
 • Jag har fått göra roliga saker

Om du funderar på att ställa upp i val eller är en person som har mycket åsikter. Ställ upp du också! Särskilt om du är ung och/eller kvinna då dessa grupper är underrepresenterade i de folkvalda församlingarna.

Sen förstår jag givetvis att inget bara är guld och gröna skogar. Men som sagt, det finns det inget i livet som är.

Bjuder på en selfie utanför tekniska verken, infrastrukturen är ett område jag hoppas på att få något att säga till om.

Tillsammans gör vi skillnad

Politiken är nära och påverkar dig oavsett om du är intresserad eller inte. Det är politiker som beslutar hur grönområdet du rastar hunden i ska skötas, politiker beslutar hur många som ska sitta i varje klassrum och politiker bestämmer hurdan vård du ska få till vilket pris.

Ändå är det få som engagerar sig. Och långt ifrån alla som röstar. För hur funkar kopplingen mellan politiska floskler och det som faktiskt berör en? Hur vet man hur ens kandidat kommer att rösta i sakfrågorna? Hur kan man påverka som icke-politiker? Ett sätt är att kontakta en kandidat, mig till exempel, tillsammans gör vi skillnad! Maila på ingrid(AT)ingrid.ax eller ring mig 040 7597 081. Vi hörs!

It is in the eye of the beholder…

Jag fick komplimanger från oväntat håll gällande mina åsikter om hemvårdsstödet i Rakt på som sändes igår. Eller komplimanger och komplimanger, de var nog inte menade som beröm men mottogs som det. På Facebook kunde jag nämligen läsa att min politik kändes 1970-tal. På 70-talet lyckades feministerna med otroligt mycket. Man framhöll vikten av att dela på föräldraledigheten, Hoa Hoa var en av männen som tog ställning i Sverige. Han spelande bland annat in en film som kan ni kan se här. Hög underhållningsfaktor. Om jag nämns i samma sammanhang som stod på barrikaderna på 70-talet så är jag mycket glad! Och ja, det var naturligtvis kvinnorna som gjorde det stora jobbet.

I övrigt kan jag konstatera att utvecklingen går mycket långsamt. Svenska kvinnorförbundet konstaterar bland annat följande i sin broschyr “Jämställdhet i siffror”:

 • 32 % av papporna tar ut pappamånad.
 • Männen tar ut 8,8 % av dagarna med familjedagpenning.

Hela broschyren hittas här, man kan stödja dem genom att bli medlem här.

Rakt på-avsnittet handlade om hemvårdsstöd och hittas här.

 

Äldreomsorgen- en utmaning

Några reflektioner från kvällen på temat “Värdigt åldrande-en självklarhet?”:

 • Äldreomsorg och -vård behöver specialister
  • förbättrar tryggheten för de som behöver omsorg och vård
  • minskar dödligheten bland äldre
  • gör vården mer effektiv
  • skapar utrymme för karriärsutveckling och personlig utveckling inom branschen
  • minskar under-/över-/feldiagnostiseringar
 • Äldreomsorg och -vård behöver samordnas
  • samarbeten skulle fungera som stöd för personal
  • samarbeten skulle kunna möjliggöra att man anställer specialister
  • för de som är sjuka är inte den geografiska platsen lika viktig som kvalitén på vården, vi måste säkerställa likvärdig vård för alla ålänningar
 • Äldreomsorg och -vård behöver vara personcentrerad
  • en vård där de äldre får delta blir mer kvalitativ
 • De yngre i gruppen äldre (över 65 år) har generellt god hälsa och mycket att ge
  • vi behöver ta vara på den resurs som de utgör
  • genom att de äldre deltar i samhället med meningsfull sysselsättning förbättras deras hälsa
 • Vi behöver se till hela människan
  • vi behöver se till det sociala, fysiska, psykiska och kognitiva som en helhet’
  • de äldres psykiska välmående måste få ett särskilt fokus, det är inte “normalt” att vara nedstämd bara för att man är gammal.

På Åland finns idag två geriatriker och få specialiserade sjuksköterskor och närvårdare. En femtedel av befolkningen är över 65. Det är en ekvation som inte går ihop! Vi måste agera!

Tack Regina Lindblom mfl för en förträffligt ordnad kväll!

Valfrihet – för vem?

Ett allmänt höjt hemvårdsstöd, det låter bra och ökar valfriheten – eller? Jag tycker inte att förslaget är bra eftersom valfriheten inte gäller alla. Problemet är att den föreslagna ersättningen inte motsvarar en arbetsinkomst. De med svagare ekonomiska resurser måste därför återgå till arbete tidigt. Jag vill att hemvårdsstödet ska betalas ut under kortare tid men med högre belopp, då skulle valfriheten gälla alla.

Arbete beskattas och finansierar offentliga kostnader, bland annat hemvårdsstödet. Det betyder alltså att de som är ekonomiskt svaga bekostar hemmavarandet för de med större ekonomiska resurser, det är inte rättvist!

Som liberal vill man att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det är värden som de flesta kan skriva under på. Men det är skillnad på de som bara är för och de som faktiskt gör!

Ingrid Johansson (lib)